สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

โครงการองค์กรเปี่ยมสุขอบรมพนักงานบริษัท

 

      
 

        โครงการองค์กรเปี่ยมสุขอบรมพนักงานบริษัท  เมื่อวันที่ ๔ - ๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๑ บริษัทรุ่งศิลป์การพิมพ์ร่วมกับศูนย์เผยแผ่ธรรมะ วัดพระธรรมกาย  จัดอบรมพนักงานบริษัทในโครงการองค์กรเปี่ยมสุข รุ่นที่ ๒ ณ เขาใหญ่แกรนด์วิว รีสอร์ท จังหวัดปราจีนบุรี มีพนักงานเข้าอบรมกว่า ๑๐๐ คน กิจกรรมในการอบรมประกอบด้วยการฝึกสมาธิเบื้องต้น ตักบาตร กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ และเรียนรู้ หลักการทำงาน ร่วมกันอย่างมีความสุขและมีประสิทธิภาพ เพื่อประโยชน์ในการดำเนินชีวิตและเพื่อปลูกฝังคุณธรรมให้เกิดขึ้นในองค์กร เพื่อพัฒนาให้เป็นองค์กรที่เปี่ยมสุขต่อไป

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร