สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

บรรพชาหมู่สามเณรยุวธรรมทายาท

 

     

 

          บรรพชาหมู่สามเณรยุวธรรมทายาท รุ่นที่ ๓ ประเทศญี่ปุ่น เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๑๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๑ วัดพระธรรมกายโอซาก้า จัดพิธีบรรพชาหมู่สามเณรยุวธรรมทายาท ภาคฤดูร้อน รุ่นที่ ๓ ภาคเช้า มีพิธีตักบาตร พิธีขอขมา ภาคบ่าย มีพิธีบรรพชา พิธีถวายบาตรและผ้าไตร การบรรพชาในครั้งนี้ มีบุตรหลานของสาธุชนในแถบคันไซ ทั้งที่มาจากจังหวัดโอซาก้า จังหวัดวากายาม่า  จังหวัดโกเบ จังหวัดไอจิ จังหวัดมิเอะ และจังหวัดฮิโรชิม่า เข้าร่วมอบรมในโครงการถึง ๑๙ คน

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร