สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

วัดพระธรรมกายแคนซัส จัดพิธีอุทิศส่วนกุศล

วัดพระธรรมกายแคนซัส จัดพิธีอุทิศส่วนกุศล


     วัดพระธรรมกายแคนซัส ประเทศสหรัฐอเมริกา จัดงานบุญวันอาทิตย์และพิธีอุทิศส่วนกุศลแด่ผู้ที่ล่วงลับไปแล้ว


   โดยในภาคเช้าคณะสงฆ์และสาธุชนได้ร่วมกันสวดมนต์ทำวัตรเช้าและปฏิบัติธรรม  เมื่อถึงเวลาสว่าง  ทุกท่านได้ร่วมกันประกอบพิธีอาราธนาศีล  และพิธีกล่าวคำถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน โดยมีประธานนำกล่าวคือ กัลยาณมิตรเพิ่มพูน จันทวงศ์ จากนั้นคณะสงฆ์ได้เจริญชัยมงคลคาถาและให้พร ส่วนสาธุชนทุกท่านก็ได้ร่วมกันตักบาตรเพื่อสืบสานประเพณีอันดีงามของชาวพุทธและถวายภัตตาหารเพลแด่คณะสงฆ์  


    ภาคบ่ายได้ร่วมกันสวดมนต์บทธัมมจักกัปปวัตตนสูตรและปฏิบัติธรรม ก่อนที่จะประกอบพิธีอุทิศส่วนกุศลแด่ผู้ที่ล่วงลับไปแล้ว โดยมีประธานในพิธีคือ กัลยาณมิตรคำปานและกัลยาณมิตรอรทัย  โจกเบ่งบุญ ได้นำกล่าวคำอุทิศส่วนกุศล  พร้อมกันนี้ทุกท่านได้ร่วมกันทอดผ้าบังสุกุลและถวายจตุปัจจัยไทยธรรมแด่คณะสงฆ์ 
และในโอกาสนี้พระอาจารย์พรชัย อคฺคชโย ได้แสดงธรรมเรื่อง เศรษฐีกับภรรยาทั้ง 4 คน โดยมีใจความว่า ภรรยาคนที่ 1 เปรียบเสมือนจิตใจ คุณงามความดี ,ภรรยาคนที่ 2 เปรียบเสมือนร่างกาย ,ภรรยาคนที่ 3 เปรียบเสมือนเสื้อผ้าอาภรณ์ เครื่องประดับ ส่วนภรรยาคนที่ 4 เปรียบเสมือนบ้านและยานพาหนะ เราควรให้ความสำคัญกับภรรยาคนที่ 1 คือหมั่นประกอบบุญและคุณงามความดี หมั่นกลั่นใจให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใส ซึ่งจะสามารถนำมาติดตัวไปได้