สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

อภิธรรมมอบทุนเรียนดี

 


เมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม พ.ศ.๒๕๔๘ นักเรียนของ สำนักเรียนพระอภิธรรมวัดพระธรรมกาย จำนวน ๗ ท่าน เข้ารับมอบประกาศนียบัตรและรับมอบทุนสำหรับผู้สอบได้คะแนนดีในลำดับ ๑-๕ ของแต่ละชั้นปี ณ อภิธรรมมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย โรงเรียนพระปริยัติธรรมพรหมรังษี วัดระฆังโฆสิตารามวรมหาวิหาร โดยมีพระเดชพระคุณพระเทพวิสุทธิเมธี รักษาการเจ้าอาวาสวัดระฆังโฆสิตารามฯ และเจ้าคณะภาค ๑๑ เป็นประธาน

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร