สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

พิธีบูชาครูวิชชาธรรมกาย ประเทศออสเตรเลีย

 

    

 

         พิธีบูชาครูวิชชาธรรมกาย ประเทศออสเตรเลีย  เมื่อวันที่ ๑๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๑ ศูนย์ปฏิบัติธรรมนครเพิร์ธ จัดพิธีบูชาครูวิชชาธรรมกาย  ภาคเช้า ทำวัตรเช้า อาราธนาศีล ถวายภัตตาหาร จากนั้น ทำพิธีบูชาครูวิชชาธรรมกาย หลังพิธีบูชาครู ร่วมกันถวายภัตตาหารเพล ภาคบ่าย มีพิธีเปิดม่านมหามงคลเศรษฐีบูชาครู จากนั้น วางแผ่นทองคำปวารณาหล่อรูปเหมือนทองคำ พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) ภาคค่ำ บูชาเจดีย์ ทำวัตรเย็น และปฏิบัติธรรมข้ามคืนบูชาครูวิชชาธรรมกาย

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร