สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

ตักบาตรพระ ๑,๐๐๙ รูป และถวายสังฆทาน ๒๖๖ วัด จ.นราธิวาส

        

              
ตักบาตรพระ ๑,๐๐๙ รูป และถวายสังฆทาน ๒๖๖ วัด จ.นราธิวาส

          เมื่อวันที่ ๒๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๑ มีพิธีตักบาตรพระ ๑,๐๐๙ รูป ณ บริเวณด้านหน้าสวนหลวงกรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ อ.เมือง จ.นราธิวาส โดยได้รับความเมตตาจากพระเทพศีลวิสุทธิ์ เจ้าคณะจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานฝ่ายฆราวาส หลังจากตักบาตรเสร็จแล้ว มีพิธีมอบกองทุน  หนุนแรงใจช่วยครูใต้ ครั้งที่ ๙ จำนวน ๑,๖๐๐ กองทุน และพิธีถวายสังฆทาน ๒๖๖ วัด ครั้งที่ ๔๐