สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

ค่ายกล้าดี รุ่นที่ ๒

 

      
 

ค่ายกล้าดี รุ่นที่  ๒

          เมื่อวันที่ ๑๒ - ๑๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๑ เครือข่ายกลุ่ม YWC มหาวิทยาลัยรามคำแหง ได้จัดค่ายกล้าดี รุ่นที่ ๒ ขึ้น ณ สภาธรรมกายสากล วัดพระธรรมกาย โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการกว่า ๕๐ คน กิจกรรมระหว่างการเข้าร่วมโครงการ ได้แก่ การฟังธรรม ในหัวข้อทาน ศีล ภาวนา และกฎแห่งกรรม การนั่งสมาธิ การชมวัด การเรียนรู้วัฒนธรรมชาวพุทธ การเข้าร่วมฐาน วินัย เคารพ อดทน และการรวมใจเพื่อไปทำหน้าที่เยาวชน ที่เก่งและดี ต้นแบบของโลก ก่อนปิดค่ายมีกิจกรรมปล่อยปลาที่วัดมะขาม จ.ปทุมธานี

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร