สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

กิจกรรมรวมพลังเด็กดี V-STAR จ.สมุทรปราการ

กิจกรรมรวมพลังเด็กดี V-STAR จ.สมุทรปราการ


    ชมรมพุทธศาสตร์สากล ในอุปถัมภ์สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ และเครือข่ายองค์กรภาคี จังหวัดสมุทรปราการ จัดงานวันรวมพลังเด็กดี V-Star            


       เด็กดี V-STAR ในจังหวัดสมุทรปราการ ได้พร้อมใจกันมาร่วมงานวันรวมพลังเด็กดี V-Star ณ ค่ายริมขอบฟ้าเมืองโบราณ จังหวัดสมุทรปราการ ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้เป็นความร่วมมือระหว่างชมรมพุทธศาสตร์สากล ในอุปถัมภ์สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ และเครือข่ายองค์กรภาคี จังหวัดสมุทรปราการ ภายในงานนักเรียนได้เข้าฐานกิจกรรม Activity Base Learning พร้อมทั้งรับชมภาพยนตร์ 3 มิติ พระสัมมาสัมพุทธเจ้ายกทัพปราบพญามารและ ICU 7 วันหลังความตาย นอกจากนี้ยังได้สอบชิงทุนการศึกษาด้วย ส่วนคณะครูก็ได้รับฟังธรรมะและจับฉลากของขวัญ


    ส่วนภาคบ่ายได้รับความเมตตาจากพระมหาบุญสม อาจิณณปุญโญ หัวหน้าพระวิทยากรศูนย์อบรมจริยธรรมเยาวชน วัดชัยมงคล เป็นประธานสงฆ์ ได้รับเกียรติจากดีอกเตอร์คณาพร คมสัน ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจักการศึกษา เป็นประธานในพิธีเปิดงาน โดยน้อง ๆ นักเรียนได้ร่วมพิธีกล่าวแสดงตนเป็นพุทธมามกะ, กล่าวแสดงตนเป็นเด็กดีวีสตาร์ สวดมนต์บทธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ก่อนที่จะได้ประกอบพิธีมอบเกียรติบัตรแก่โรงเรียนที่เข้าร่วมวันรวมพลังเด็กดีวีสตาร์ ประจำปีพุทธศักราช 2562