สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

พิธีถวายสังฆทานแด่คณะสงฆ์ 136 วัด ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมพระมงคลเทพมุนี

พิธีถวายสังฆทานแด่คณะสงฆ์ 136 วัด ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมพระมงคลเทพมุนี


            พุทธศาสนิกชนรวมใจร่วมถวายสังฆทานแด่คณะสงฆ์ 136 วัดและมอบทุนการศึกษาแก่โรงเรียน 10 แห่ง ในจังหวัดสุพรรบุรี ทั้งยังได้ร่วมพิธีจุดประทีปถวายเป็นพุทธบูชาและบูชาธรรมพระมงคลเทพมุนี (สด จันทสโร) ในโครงการธรรมยาตรา เส้นทางพระผู้ปราบมาร ปีที่ 8 “รักษ์บวร รักษ์ศีล 5” ณ อนุสรณ์สถานโลตัสแลนด์ 


          สำหรับพิธีถวายสังฆทานในครั้งนี้จัดขึ้น ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมพระมงคลเทพมุนี จังหวัดสุพรรบุรี ท่ามกลางศรัทธาของพุทธศาสนิกชนที่เดินทางมาร่วมงานกันอย่างเนืองแน่น โดยภายในงานได้รับความเมตตาจากพระเดชพระคุณพระศรีประจันตคณาภิบาล เจ้าคณะอำเภอศรีประจันต์ วัดดอนบุบผาราม เป็นประธานสงฆ์ ,คุณเฉลา อนุกูลวัฒนา ผู้พิพากษาสมทบศาลเยาวชนและครอบครัว จังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานฝ่ายฆราวาส จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย ก่อนที่จะได้มอบทุนการศึกษาจำนวน 10 โรงเรียนในจังหวัดสุพรรบุรี โดยมีคณะเจ้าภาพผู้ใจบุญเป็นผู้แทนมอบ จากนั้นพุทธศาสนิกชนทุกท่านได้กล่าวคำอาราธนาศีล 5  ส่วนคณะสงฆ์สวดเจริญพระพุทธมนต์บทธัมจัรกัปปวัตตนสูตร และนั่งสมาธิ พร้อมกันนี้คณะเจ้าภาพก็ได้นำกล่าวคำถวายปัจจัยไทยธรรม,กล่าวคำถวายยานพาหนะ,กล่าวคำถวายปานะ,กล่าวคำถวายผ้าไตรและอธิษฐานจิต ก่อนที่พุทธศาสนิกชนจะได้ร่วมถวายสังฆทานแด่คณะสงฆ์ 136 ด้วยความปลื้มปีติกันทุกคน 


             และในเวลา 17.00 น. พุทธศาสนิกชนก็ได้ร่วมพิธีจุดประทีปถวายเป็นพุทธบูชา - บูชาธรรมพระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) พระผู้ปราบมาร ณ อนุสรณ์สถานที่เกิดด้วยรูปกายเนื้อของพระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) บนแผ่นดินรูปดอกบัว อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี อนุสรณ์สถานลำดับที่ 1 ในเส้นทางพระผู้ปราบมาร 


             ซึ่งเป็นเส้นทางที่ตั้งของสถานที่ ที่เกี่ยวเนื่องกับชีวประวัติของพระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) หลวงปู่วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ  พระผู้ปราบมาร โดยภายในงานพระธรรมยาตรา จำนวน 1,136 รูป ร่วมกับพุทธศาสนิกชนหลายหมื่นคน ได้ร่วมเจริญพระพุทธมนต์บทธัมมจักกัปปวัตตนสูตร เพื่อความเป็นสิริมงคล  จากนั้นนายวิโรจน์ คณูวัฒนา นายกเทศมนตรีเมืองสองพี่น้อง ประธานฝ่ายฆราวาส  ให้เกียรติกล่าวเปิดงานฯ 
ส่วนพระเดชพระคุณพระปริยัติวรคุณ เจ้าคณะอำเภอสองพี่น้อง เจ้าอาวาสวัด สองพี่น้อง (พระอารามหลวง) ประธานฝ่ายสงฆ์ ก็ได้เมตตากล่าวสัมโมทนียกถา ก่อนที่จะได้จุดประทีปธรรม ยังความสว่างไสวเรืองรองให้บังเกิดขึ้นด้วยศรัทธา สร้างความสุขในบุญ และความปลื้มใจให้แก่ผู้ร่วมงานฯ เป็นอย่างยิ่ง ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้เป็นไปเพื่อสืบสานวัฒนธรรมชาวพุทธให้เข้มแข็ง สืบทอดอายุของพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรือง อีกทั้งยังเป็นการแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทิตาที่คณะศิษยานุศิษย์มีต่อพระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) พระผู้ปราบมาร ตลอดเส้นทางพระผู้ปราบมาร ในส่วนของพระธรรมยาตราต่างได้ถือโอกาสนี้บำเพ็ญสมณธรรม ฝึกฝนตนเองตามพุทธวิธี เพื่อเป็นศาสนทายาทที่ดี และเป็นเนื้อนาบุญอันเลิศให้แก่พุทธศาสนิกชน ทำให้พระก็ปลื้มโยมก็ปลื้ม นำไปสู่บรรยากาศแห่งการส่งเสริมศีลธรรม และรักษาศรัทธาที่มั่นคงในพระพุทธศาสนา ควบคู่กับการบำเพ็ญประโยชน์ด้วยความร่วมมือของทุกภาคส่วนที่มีจิตอันเป็นกุศลในการทำกิจกรรมหนุนเสริมภารกิจด้านการเผยแผ่การสาธารณสงเคราะห์ ,  ด้านสาธารณูปการ ของคณะสงฆ์ และภาคีเครือข่ายชาวพุทธ แบบบูรณาการอีกด้วย