สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

วัดพระธรรมกายเทนเนสซี จัดพิธีบูชาข้าวพระ

วัดพระธรรมกายเทนเนสซี จัดพิธีบูชาข้าวพระ


      วัดพระธรรมกายเทนเนสซี ประเทศสหรัฐอเมริกา จัดพิธีบูชาข้าวพระ และพิธีทอดผ้าป่าสร้างทุกสิ่ง พร้อมทั้งพิธีสวดมนต์ข้ามปี


   ภายในงานคณะสงฆ์และสาธุชนร่วมกันสวดมนต์บทธัมมจักกัปปวัตตนสูตร และปฏิบัติธรรม กลั่นใจให้ผ่องใส พร้อมทั้งได้ประกอบพิธีจุดชวาลบุญบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์, สวดสรรเสริญคุณพระธรรมกาย และอธิษฐานจิต จากนั้นเป็นพิธีกล่าวคำถวายผ้าป่าสร้างทุกสิ่งวัดพระธรรมกายเทนเนสซี โดยมีกัลยาณมิตรแอ๊ด - กัลยาณมิตรแสงจันทร์  จารุสภา เป็นประธานนำกล่าวคำถวาย พร้อมกันนี้คณะเจ้าภาพก็ได้ร่วมกันถวายปัจจัยไทยธรรมแด่คณะสงฆ์ และได้ร่วมกันรับชมสื่อประมวลภาพงานบุญตลอดปีที่ผ่านมา เพื่อเป็นการทบทวนบุญ ก่อนที่จะประกอบพิธีบูชาข้าวพระ ,พิธีสวดมนต์ข้ามปี, พิธีปิดแผ่นทองดวงแก้วเห็นแล้วรวย ,พิธีโปรยรัตนชาติสักการะพระสารีริกธาตุ และตีฆ้องมงคล


      นอกจากนี้คณะสงฆ์ก็ได้นำสาธุชนทุกท่านร่วมกันสวดมนต์บทอิติปิโสข้ามปี , ตีฆ้องมงคล และสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ต้อนรับปีพุทธศักราช 2563 เพื่อความเป็นสิริมงคลในวันขึ้นปีใหม่