สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

พิธีบูชาข้าวพระ ณ วัดพระธรรมกายสกอตแลนด์

พิธีบูชาข้าวพระ ณ วัดพระธรรมกายสกอตแลนด์


     คณะสงฆ์พร้อมด้วยสาธุชน ร่วมกันประกอบพิธีบูชาข้าวพระ และพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีบำรุงวัด ณ วัดพระธรรมกายสกอตแลนด์


    ภายในงานทุกท่านได้ร่วมกันกล่าวคำขอขมาพระรัตนตรัย พร้อมทั้งปฏิบัติธรรมกลั่นกาย วาจา ใจ ให้ใสสะอาดบริสุทธิ์ เพื่อเป็นภาชนะในการรองรับบุญใหญ่ตลอดทั้งวันนี้ ก่อนที่จะประกอบพิธีกล่าวคำบูชาข้าวพระ และพิธีกล่าวคำถวายไทยธรรม พร้อมทั้งเครื่องห่มกันหนาว โดยมีกัลยาณมิตรชนิดา มิลลิแกน นำกล่าวคำถวาย ส่วนพิธีกล่าวถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน โดยมีกัลยาณมิตรจำเนียร บุญฟู และกัลยาณมิตรประนอม ฮาร์ดี นำกล่าวคำถวาย พร้อมกันนี้คณะเจ้าภาพทุกท่านก็ได้ร่วมถวายปัจจัยไทยธรรมเป็นสังฆทานพระมหารณภพ โชติลาโภ รองเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายสกอตแลนด์ ท่านประธานสงฆ์


    จากนั้นเป็นพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีบำรุงวัดพระธรรมกายสกอตแลนด์ โดยมีกัลยาณมิตรประนอม ฮาร์ดี เป็นประธานผ้าป่า ได้นำกล่าวคำถวายผ้าป่า พร้อมทั้งน้อมถวายผ้าป่าแด่คณะสงฆ์ ก่อนที่จะได้ร่วมกันตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง และภัตตาหารเพลถวายแด่คณะสงฆ์ ด้วยความปลื้มปีติ