สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

วัดพระธรรมกายคานากาว่า จัดพิธีบูชาข้าวพระ

วัดพระธรรมกายคานากาว่า จัดพิธีบูชาข้าวพระ


    วัดพระธรรมกายคานากาว่า ประเทศญี่ปุ่น จัดพิธีบูชาข้าวพระ และพิธีทอดผ้าป่าเผยแผ่วิชชาธรรมกาย


     โดยในภาคเช้าผู้มีบุญทุกท่านได้ร่วมกันกล่าวคำอาราธนาศีล 5 และพิธีถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน โดยมีกัลยาณมิตรลำเเก้ว  นิชิดะ   ,กัลยาณมิตรมาซาโตะ เเสงวรวงค์     กัลยาณมิตรพรรณวิภา ชิโมจิ นำกล่าวคำถวาย ด้านกัลยาณมิตรพรทิพย์ เเซ่ลิ้ม นำกล่าวคำอธิษฐานจิต จากนั้นทุกท่านก็ได้ร่วมกันตักบาตรแด่คณะสงฆ์ จำนวน 7 รูป ถือเป็นการสั่งสมบุญวันแรกของปีพุทธศักราชใหม่ สร้างความปลื้มปีติให้กับทุกท่านเป็นอย่างยิ่ง ก่อนที่จะประกอบพิธีอัญเชิญภัตตาหาร และอัญเชิญพานดอกไม้ถวายเป็นพุทธบูชาแด่พระสัมมาสัมพุทธเจ้า พร้อมทั้งได้ร่วมกันประกอบพิธีบูชาข้าวพระ


    ส่วนภาคบ่ายเป็นพิธีทอดผ้าป่าเผยแผ่วิชชาธรรมกาย ซึ่งมีประธานอัญเชิญผ้าไตรเป็นตัวแทนกลุ่มดอกไม้บานและกลุ่มกระปุกบุญ ส่วนผู้นำกล่าวคำถวายผ้าป่าฯ ได้แก่กัลยาณมิตรพีรภัทร เเปลกสันเทียะ  และ กัลยาณมิตรวลัยภรณ์  คาโต้    ส่วนพิธีถวายวิหารทาน โดยมีกัลยาณมิตรเพชร คำมณีวงค์ เป็นผู้นำกล่าวคำถวาย นอกจากนี้ทุกท่านยังได้ร่วมพิธีมุทิตาพระเถระ โดยในปีนี้วัดพระธรรมกายคานากาว่า มีพระเถระ 1 รูป คือ พระมหาปรัชญกมล คุตฺตปุญโย  เปรียญธรรม 3 ประโยค พร้อมทั้งประกอบพิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณแด่ผู้สนับสนุนวัดในทุกๆด้านตลอดปี 2562 และมอบของขวัญปีใหม่ โดยมีพระบัญชา สุปติฏฺฐิโต  เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายคานากาว่า ได้มอบชุดของขวัญสุดพิเศษให้กับทุกท่านๆที่ได้มาร่วมงานบุญในวันนี้ ซึ่งสร้างความปลื้มปีติให้กับทุกท่านเป็นอย่างยิ่ง