สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

วัดพระธรรมกายซีแอตเติล  จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ข้ามปี    

วัดพระธรรมกายซีแอตเติล  จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ข้ามปี


     วัดพระธรรรมกายซีแอตเติล  ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้จัดงานบุญพิธีเจริญพระพุทธมนต์ข้ามปี เพื่อความเป็นสิริมงคล


   ภายในงานคณะสงฆ์และสาธุชนได้ร่วมกันบูชาพระรัตนตรัยและปฏิบัติธรรมกลั่นใจให้ผ่องใส  ก่อนที่จะประกอบพิธีปิดทองดวงแก้วเห็นแล้วรวย โดยมีผู้แทนนำกล่าวคำถวายแผ่นทอง คือ กัลยาณมิตรรัฐ และกัลยาณมิตรพเยาว์ เนตรไทย พร้อมกันนี้พระมหาพิษณุ วิสุทฺธิญาโณ  ท่านประธานสงฆ์ ได้นำกล่าวคำอธิษฐานจิตปิดแผ่นทองดวงแก้ว ก่อนที่คณะสงฆ์และคณะกัลยาณมิตรวัดพระธรรมกายซีแอตเติล จะได้ร่วมกันปิดแผ่นทองที่ดวงแก้วโดยพร้อมเพรียงกัน


     ต่อมาเป็นพิธีขอขมาต่อคณะสงฆ์และหมู่กัลยาณมิตร โดยมีกัลยาณมิตรรัฐ เนตรไทย เป็นตัวแทนถวายธูปเทียนแพ  ,กัลยาณมิตรจำเนียร รามสูต เป็นตัวแทนนำกล่าวคำขอขมาต่อคณะสงฆ์ ,กัลยาณมิตรรัตนา สุขยิ้มน้อย เป็นตัวแทนนำกล่าวคำขอขมาต่อคณะกัลยาณมิตรซึ่งกันและกัน จากนั้นจึงเป็นพิธีเจริญพระพุทธมนต์ข้ามปี โดยมีกัลยาณมิตรเคน เหง้าสีวัด เป็นตัวแทนจุดเทียนธูปบูชาพระรัตนตรัย พร้อมกันนี้คณะสงฆ์ก็ได้นำสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร และสวดอิติปโสฯ 9 จบ ซึ่งมีเจ้าภาพในแต่ละรอบได้มาจุดเทียนและตีฆ้องมงคล 3 ครั้ง เพื่อเริ่มต้นศักราชใหม่ ซึ่งในโอกาสนี้ท่านประธานสงฆ์ก็ได้กล่าวให้โอวาทและพรปีใหม่แก่เหล่ากัลยาณมิตรวัดพระธรรมกายซีแอตเติล