สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

วัดพระธรรมกาย มอบของขวัญสนับสนุนการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ

วัดพระธรรมกาย มอบของขวัญสนับสนุนการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ


       วัดพระธรรมกาย มูลนิธิธรรมกาย และเครือข่ายคณะศิษยานุศิษย์วัดพระธรรมกายทั่วโลก มอบของขวัญสนับสนุนการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีพุทธศักราช 2563 แก่ 200 ชุมชน/หมู่บ้านและองค์กร


       เมื่อวันอังคารที่ 7 มกราคม ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุม อาคารปลูกศรัทธา 3 ศูนย์นวัตกรรม รักษ์วัด รักษ์สิ่งแวดล้อม วัดพระธรรมกาย อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ได้จัดให้มี “พิธีมอบของขวัญสนับสนุนการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีพุทธศักราช 2563 แก่ 200 ชุมชน/หมู่บ้าน/องค์กร” และ “การแถลงข่าวจัดงานวันเด็กแห่งชาติ เด็กไทยยุคใหม่ รู้รักสามัคคี รู้หน้าที่พลเมืองไทย ประจำปี พ.ศ.2563 (ปีที่ 4)” โดยได้รับความเมตตาจากพระครูสังฆรักษ์รังสฤษดิ์ อิทฺธิจินฺตโก เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย พร้อมด้วยพระวิเทศธรรมาภรณ์ ประธานมูลนิธิธรรมกาย และคณะสงฆ์ เข้าร่วมงานฯ อีกทั้งยังมีผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น, ผู้บริหารองค์กรภาคเอกชน, ผู้อำนวยการสถานศึกษา, ผู้นำชุมชน, ประธานนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร จำนวนกว่า 300 คน เข้าร่วมงานฯ โดยพร้อมเพรียงกัน ซึ่งก่อนมีการมอบของขวัญ พระครูสังฆรักษ์บุญธรรม ปุญญธมฺโม ผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมรักษ์วัด รักษ์สิ่งแวดล้อม และพระครูภาวนาสุธรรมวิเทศ เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายนิวเจอร์ซี ประเทศสหรัฐอเมริกา เมตตาแสดงธรรม พร้อมทั้งนำสวดมนต์บทธัมมจักกัปปวัตตนสูตร และปฏิบัติธรรม เพื่อความเป็นสิริมงคลต้อนรับปีใหม่ พุทธศักราช 2563


   ภายในงานฯ ยังจัดให้มีการแถลงข่าวการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ เด็กไทยยุคใหม่ รู้รักสามัคคี รู้หน้าที่พลเมืองไทย ประจำปี พุทธศักราช 2563 โดย นายองอาจ ธรรมนิทา โฆษกคณะศิษยานุศิษยานุศิษย์วัดพระธรรมกาย ผู้ประสานการจัดงานฯ กล่าวว่า “ด้วยคณะสงฆ์จังหวัดปทุมธานี ได้ร่วมกับองค์กรภาคีเครือข่ายภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม จำนวนรวมกว่า 30 องค์กร จัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พุทธศักราช 2563 ขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 โดยในปีนี้กำหนดจัดในวันเสาร์ที่ 11 มกราคม เวลา 08.00 น. ถึงเวลา  12.00 น. ณ อาคารโถงช้างฯ และศูนย์นวัตกรรมรักษ์วัด รักษ์สิ่งแวดล้อม วัดพระธรรมกาย 
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ทุกภาคส่วนตระหนักถึงความสำคัญของเด็ก สนใจในการเลี้ยงดูอบรมสั่งสอนเด็ก และช่วยเหลือสงเคราะห์เด็กเป็นพิเศษ ด้วยการประสานความร่วมมือทุกภาคส่วน จัดกิจกรรมวิถีพุทธเชิงสาธารณสงเคราะห์ เพื่อปลูกฝังศีลธรรมผ่านการจัดแสดงนิทรรศการ กิจกรรม และสื่อนวัตกรรมทางพระพุทธศาสนา ในรูปแบบที่ทันสมัย น่าสนใจ ซึ่งผู้เข้าร่วมงานฯ ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น โดยมีวัดพระธรรมกาย, มูลนิธิธรรมกาย, เครือข่ายคณะศิษยานุศิษย์  วัดพระธรรมกายทั่วโลก และองค์กรภาคีเครือข่ายฯ เป็นผู้ให้การสนับสนุนการจัดงานฯ เป็นสามัคคีบุญ”