สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

วัดพระธรรมกายคานากาว่า จัดสวดมนต์ข้ามปี

วัดพระธรรมกายคานากาว่า จัดสวดมนต์ข้ามปี


วัดพระธรรมกายคานากาว่า ประเทศญี่ปุ่น ได้จัดสวดมนต์ข้ามปีเสริมสิริมงคลต้อนรับศักราชใหม่


      ภายในงานสาธุชนได้ร่วมกันสวดมนต์ทำวัตรเย็น ปฏิบัติธรรมและฟังพระธรรมเทศนา เรื่องหลักการปฏิบัติธรรมจากพระอาจารย์บัญชา สุปติฏฺฐิโต โดยท่านได้เน้นให้ทุกคนได้นำหลักสติ สบาย และการวางใจมาใช้ในการปฏิบัติธรรม ซึ่งทำให้สาธุชนได้เข้าใจหลักการปฏิบัติธรรม และอยากปฏิบัติธรรมมากยิ่งขึ้น ก่อนที่จะได้ร่วมกันสวดมนต์ข้ามปี พร้อมทั้งจุดประทีปน้อมถวายเป็นพุทธบูชาแด่พระสัมมาสัมพุทธเจ้า กล่าวคำอธิษฐานจิตและแผ่เมตตาร่วมกัน