สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

วัดพระธรรมกายซีแอตเติล จัดพิธีบูชาข้าวพระ 

วัดพระธรรมกายซีแอตเติล จัดพิธีบูชาข้าวพระ 


 วัดพระธรรรมกายซีแอตเติล ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้จัดงานบุญบูชาข้าวพระ


     ภายในงานคณะสงฆ์และสาธุชนได้ร่วมกันสวดมนต์บทธัมมจักกัปปวัตตนสูตรและสวดสรรเสริญพระมงคลเทพมุนีฯ   ก่อนที่จะประกอบพิธีถวายทิพยปุพผามาลา โดยมีกัลยาณมิตรรัฐ และกัลยาณมิตรพเยาว์ เนตรไทย เป็นประธานนำกล่าวคำถวาย ส่วนพิธีถวายพวงมาลัยหอมสุคันธมาลา โดยมีกัลยาณมิตรเคน เหง้าสีวัด และกัลยาณมิตรบัวทอง ศรีจันทวารวงค์ เป็นประธานนำกล่าวคำถวาย จากนั้นเป็นพิธีจุดประทีปบูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้า โดยมีกัลยาณมิตรนงนุช พูนสวรรค์ และกัลยาณมิตรสุนันท์ เยสุวรรณ เป็นประธานในพิธี


    จากนั้นคณะสงฆ์และสาธุชนได้ร่วมกันปฏิบัติธรรมบูชาข้าวพระ พร้อมทั้งประกอบพิธีทอดผ้าป่าสหวาระเดือนเกิด โดยมีกัลยารมิตรจอห์นนี่  และกัลยาณมิตรบังอร ศรีพานทอง เป็นประธานนำกล่าวคำถวาย  พร้อมกันนี้ทุกท่านก็ได้รับชมประมวลภาพสรุปงานบุญตลอดทั้งปีพุทธศักราช  2562 ที่ผ่านมา