สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

รร.สุลักขณะ จัดสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร

รร.สุลักขณะ จัดสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร


        ครูและนักเรียนโรงเรียนสุลักขณะ จังหวัดปทุมธานี ร่วมสวดมนต์บทธัมมจักกัปปวัตตนสูตร  รวม 87 จบ


     พระอาจารย์และทีมงานศูนย์ปฏิบัติธรรมเบญจธรรม เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร ได้นำนักเรียนโรงเรียนสุลักขณะ ตำบลหลักหก อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี ร่วมสวดมนต์บทธัมมจักกัปปวัตตนสูตร  รวม 87 จบ ซึ่งการที่ทางโรงเรียนได้สนับสนุนให้นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ก็เพื่อให้นักเรียนได้มีความรู้และความเข้าใจในพระพุทธศาสนามากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และยังเพื่อให้นักเรียนมีระเบียบวินัย มีสมาธิในการเรียน นอกจากนี้คุณครูนุชนาถ ยังได้รับบุญอาสาสอนฝึกสมาธิตามเสียงดนตรีเบาๆ สบายๆ ซึ่งนักเรียนต่างให้การตอนรับกับกิจกรรมในครั้งนี้เป็นอย่างดี