สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

วัดพระธรรมกายแมนเชสเตอร์ จัดสอนสมาธิชาวท้องถิ่น

วัดพระธรรมกายแมนเชสเตอร์ จัดสอนสมาธิชาวท้องถิ่น


วัดพระธรรมกายแมนเชสเตอร์ ประเทศอังกฤษ ได้จัดสอนสมาธิให้แก่ชาวท้องถิ่น


          เมื่อที่ 8 มกราคม ที่ผ่านมา วัดพระธรรมกายแมนเชสเตอร์ ประเทศอังกฤษ ได้เปิดคลาสสอนสมาธิให้แก่ชาวท้องถิ่นจำนวน 17 ท่าน  เมื่อเข้าสู่Mode สมาธิ พระอาจารย์ได้พาทุกท่านเตรียมความพร้อมของใจและกายด้วยการดื่มชาเพื่อผ่อนคลายจิตใจและยืดเส้นด้วยโยคะ เพื่อผ่อนคลายร่ากาย 


      พร้อมทั้งเปิดวีดีโอธรรมชาติและเพลงบรรเลงเพื่อเป็นการเตรียมตัวเตรียมใจให้นุ่มนวลไว้เป็นเบื้องต้น จากนั้นพระอาจารย์ได้แนะนำการฝึกสมาธิเบื้องต้นผ่านฐานที่ตั้งของใจทั้ง 7 ฐานและได้นำนั่งสมาธิเป็นเวลา 40 นาที หลังจากนั้นพระอาจารย์ได้ถามประสบการณ์ ซึ่งประสบการณ์ของทุกท่านส่วนใหญ่มีความสุข ได้อารมณ์สบาย  และผ่อนคลายมาก ๆ บางท่านเห็นแสงสว่างภายใน มีประสบการณ์นั่งที่ดี และดีขึ้น เรื่อย ๆ หลายท่านรู้สึกว่านั่งมีความสุขและเวลาผ่านไปเร็วมาก  ช่วงท้ายพระอาจารย์ได้พูดถึงประโยชน์ของฝึกสมาธิ หากฝึกฝนอย่างสม่ำเสมอต่อเนื่องจนเกิดความชำนาญ ทุกคนจะสามารถวางใจได้เร็วและเกิดประสบการณ์ภายในได้เร็ว มีความสุขมากยิ่งขึ้นไป