สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

วัดพระธรรมกายสกอตแลนด์ จัดสอนสมาธิชาวท้องถิ่น

วัดพระธรรมกายสกอตแลนด์ จัดสอนสมาธิชาวท้องถิ่น


     วัดพระธรรมกายสกอตแลนด์  ประเทศสกอตแลนด์ ได้จัดคลาสสอนสมาธิให้แก่ชาวท้องถิ่น ด้วยคอนเซ็บเพิ่มคุณค่าของชีวิตด้วยสติ และสมาธิ


      เมื่อวันอาทิตย์ที่ 5 มกราคม ที่ผ่านมา วัดพระธรรมกายสกอตแลนด์ ได้เปิดชั้นเรียนสอนสมาธิแก่ชาวท้องถิ่นที่เมือง Helensburgh ประเทศสกอตแลนด์ โดยพระอาจารย์พระมหารณภพ โชติลาโภ ได้เมตตาสอนเรื่อง พื้นฐานของกายและใจในการทำสมาธิเบื้องต้น ให้มีความรักในตนเอง รักในความสงบ ด้วยการทำสมาธิ, สอนหลักการนั่งสมาธิ โดยใช้หลักสติ สบาย สังเกต สม่ำเสมอ พร้อมทั้งวิธีของการนั่งสมาธิ เพื่อให้ผู้มาเรียนนำประโยชน์จากการฝึกสมาธิไปใช้ในชีวิตประจำวันและสามารถเผยแผ่ให้เพื่อนๆและคนในท้องถิ่นต่อไปได้  
สำหรับประสบการณ์การนั่งสมาธิ ส่วนใหญ่มีความสุขผ่อนคลาย   สงบใจ กาย และก่อนที่จะจบคลาสพระอาจารย์ยังได้สอนการแผ่ความเมตตาส่งความปรารถนาดี ต่อครอบครัวญาติ เพื่อนบ้านผู้คนทั่วโลก และตั้งจิตภาวนารวมใจช่วยเหลือสรรพสัตว์สิ่งมีชีวิต ผู้ประสบภัย จากไฟป่าครั้งใหญ่สุด ที่ประเทศออสเตรเลีย ซึ่งมีพื้นที่ถูกไฟไหม้จากภัยธรรมชาติ ให้รอดพ้น ปลอดภัย อีกด้วย


    สำหรับชั้นเรียนสอนสมาธิในครั้งนี้มีผู้มาเรียน 11 คน ใช้เวลาสอน 40 นาที และเปิดทุกวันอาทิตย์ตั้งแต่เวลา 16.00 น. ถึง 17.30 น.ตามเวลาท้องถิ่น