สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

วัดพระธรรมกายแมนเชสเตอร์ จัดปฏิบัติธรรมเมืองเชฟฟิลด์

วัดพระธรรมกายแมนเชสเตอร์ จัดปฏิบัติธรรมเมืองเชฟฟิลด์


       อาจารย์จากวัดพระธรรมกายแมนเชสเตอร์ ประเทศอังกฤษ ได้จัดปฏิบัติธรรมแก่คณะกัลยาณมิตร ณ เมืองเชฟฟิลด์ ประเทศอังกฤษ


               พระอาจารย์จากวัดพระธรรมกายแมนเชสเตอร์ ได้รับกิจนิมนต์ เพื่อไปเป็นเนื้อนาบุญจัดปฏิบัติธรรมแก่คณะกัลยาณมิตร ณ เมืองเชฟฟิลด์ ประเทศอังกฤษ โดยมีกัลยาณมิตรอวัสดา เบนลี่ย์ ได้เชิญเชิญเพื่อนกัลยาณมิตรมาร่วมกันสั่งสมบุญบำเพ็ญกุศล ณ ร้านไทยทราเวลเลอร์ ซึ่งได้รับความสนใจทั้งชาวไทยและชาวท้องถิ่นมาร่วมกิจกรรมงานบุญในครั้งนี้ด้วย ในการนี้พระอาจารย์ได้กล่าวทักทายและแนะนำการฝึกฝนตนเองด้วยการทำทาน รักษาศีล และนั่งสมาธิ จากนั้นพระอาจารย์ก็ได้นำบูชาพระรัตนตรัย อาราธนาศีล ก่อนที่ทุกท่านจะได้กล่าวคำถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน พร้อมทั้งร่วมกันปฏิบัติธรรมเป็นภาษาอังกฤษ และร่วมกันถวายภัตตาการ


            นอกจากนี้พระอาจารย์ยังได้แสดงธรรมเรื่องอานิสงส์ของการสวดมนต์ คือการได้สวดสรรเสริญคุณของพระพุทธเจ้านั้นจะทำให้เรามีวาจาศักดิ์สิทธิ์ มีวาจางาม มีรูปฟันที่งาม มีเสียงที่ดังกังวาน และยังช่วยให้ลดวิบากด้านวจีกรรมให้เบาบางไปได้