สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

กิจกรรมทำนุบำรุงศาสนสถาน ณ วัดผาสุการาม จ.นครปฐม

กิจกรรมทำนุบำรุงศาสนสถาน ณ วัดผาสุการาม จ.นครปฐม


        วัดผาสุการาม จังหวัดนครปฐม ภาพของคณะพระธรรมยามตรา พร้อมด้วยอาสาสมัครรักพระพุทธศาสนา วีมูฟ วีแคร์ วีรวย รวมถึงนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ก็เป็นหนึ่งในกิจกรรมทำนุบำรุงศาสนสถานที่จัดขึ้นโดยโครงการธรรมยาตรา เส้นทางพระผู้ปราบมาร ปีที่ 8  รักษ์บวร รักษ์ศีล 5 เพื่อน้อมถวายเป็นพุทธบูชา และบูชาธรรมมหาปูชนียาจารย์ ซึ่งทุกท่านได้ใช้กำลังและเรี่ยวแรง รวมถึงสองมืออันประเสริฐมาร่วมกันทำความสะอาดส่วนต่างๆ ของวัด อาทิ รอบอุโบสถ ลานวัด องค์พระประธาน หอระฆัง ศาลาปฏิบัติธรรม และห้องน้ำ โดยความร่วมมือและการสนับสนุนรถดับเพลิงจากเทศบาลตำบลบางเลน ซึ่งเป็นหน่วยงานในท้องถิ่นได้นำรถมาฉีดน้ำเพื่ออำนวยความสะดวก และล้างสิ่งสกปรกรอบอุโบสถ   


     แม้วันนี้แดดจะร้อน แต่ทุกท่านก็ยังมุ่งมั่นทำภารกิจด้วยหัวใจที่เบิกบาน ความร้อนนี้ไม่ได้เป็นอุปสรรคแต่อย่างไร แต่ทุกท่านกลับมองเห็นถึงผลานิสงส์ผลบุญที่จะเกิดขึ้นแก่ตนเอง ได้จัดสรรเวลาอันมีค่ามาร่วมกันบำเพ็ญประโยชน์ทำความสะอาดวัดผาสุการาม จังหวัดนครปฐม ซึ่งเป็นมรดกอันล้ำค่าของชาวพุทธที่บรรพบุรุษได้ร่วมกันสร้างมา และส่งต่อถึงอนุชนคนรุ่นหลัง โดยกิจกรรมในวันนี้นอกจากจะเป็นการหล่อหลอมรวมใจ ทำหน้าที่ในฐานะเป็นพุทธบริษัท 4 แล้ว เชื่อมั่นว่า ในหัวใจทุกๆ ดวงยังมองเห็นคุณค่าและตระหนักถึงความสำคัญของการรักษาศาสนสถาน เพื่อให้สถานที่อันศักดิ์สิทธิ์ เป็นศูนย์รวมใจของชาวพุทธสืบไป