สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

กิจกรรมรวมพลังเด็กดี V-Star จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เขต 2

กิจกรรมรวมพลังเด็กดี V-Star จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เขต 2


          ธุดงคสถานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ร่วมกับ ชมรมพุทธศาสตร์สากล ในอุปถัมภ์สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ จัดงานรวมพลังเด็กดี V-Star จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เขต 2


           สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้จัดขึ้น ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยพระอาจารย์สุรศักดิ์ สุรสกฺโก ประธานสงฆ์ศูนย์ธุดงคสถานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ประสานงานความร่วมมือกับชมรมพุทธศาสตร์สากล ในอุปถัมภ์สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ พร้อมด้วยเครือข่ายองค์กรภาคี จัดงานวันรวมพลังเด็กดี V-Star  ในส่วนของภาคเช้านักเรียนกว่า 300 คน จาก 20 สถานศึกษา ในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (เขต2) ได้เข้าร่วมกิจกรรมฐานการเรียนรู้พระพุทธศาสนา, ชมภาพยนตร์พุทธประวัติ, ห้องเรียนแห่งความดี, บทฝึกกิจวัตรเด็กดี V-Star นอกจากนี้พระอาจารย์ยังได้แสดงธรรมให้กับคุณครูที่มาร่วมงาน รวมทั้งมีกิจกรรมถวายกระเช้าผลไม้สร้างมหาทานบารมี โดยตัวแทนเด็กดี V-Star เป็นผู้กล่าวคำถวาย ซึ่งงานในวันนี้ได้รับการสนับสนุนของขวัญของรางวัล อาหาร เครื่องดื่มจากผู้ใหญ่ใจดีที่มาออกบูธบริการเด็กๆ ได้อิ่มอร่อยตลอดทั้งงาน  


         ส่วนกิจกรรมในภาคบ่ายพระอาจารย์สุรศักดิ์ สุรสกฺโก ประธานสงฆ์ศูนย์ธุดงสถานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ได้แสดงพระธรรมเทศนา เจริญบทธัมมจักกัปปวัตตนสูตร เพื่อเสริมความรู้และสอดแทรกศีลธรรมให้เยาวชน เพื่อสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ จากนั้นด๊อกเตอร์บวร    เทศารินทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 เป็นประธานฝ่ายฆราวาสกล่าวเปิดงาน ,คุณนุสรา ชื่นประสงค์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เป็นตัวแทนกล่าวรายงาน ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้ถือเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมดีๆ ที่ส่งเสริมให้เด็กๆ ได้เรียนรู้และศึกษาคำสอนในพระพุทธศาสนามากขึ้น อันเป็นรากฐานสำคัญในการใช้ชีวิตและเติบโตเป็นผู้ใหญ่ในวันข้างหน้า นอกจากนี้ภายในงานยังมีพิธีมอบรางวัลโล่เกียรติยศสำหรับสถานศึกษาที่ได้ยอดสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร และรางวัลสำหรับทุกสถานศึกษาที่ได้เข้าร่วมกิจกรรม และปิดท้ายกิจกรรมด้วยการจับฉลากของรางวัลพิเศษจากเจ้าภาพผู้ใหญ่ใจดี เช่น จักรยาน, ตุ๊กตา, อุปกรณ์กีฬา และของรางวัลใหญ่อีกมากมาย ตลอดจนส่งกลับประทับใจจากพี่ๆ ทีมงานจัดงานทุกคน