สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

วัดภาวนาซานดิเอโก จัดพิธีถวายกองบุญการศึกษา   

วัดภาวนาซานดิเอโก จัดพิธีถวายกองบุญการศึกษา   


วัดภาวนาซานดิเอโก ประเทศสหรัฐอเมริกา  ได้จัดพิธีถวายกองบุญการศึกษา  


       สำหรับพิธีกรรมภาคเช้าผู้มีบุญทุกท่านได้ร่วมกันสวดมนต์บทธัมมจักกัปปวัตตนสูตร และปฏิบัติธรรม กลั่นกาย วาจา ใจ ให้ผ่องใส ก่อนที่จะประกอบพิธีอาราธนาศีล 5 และพิธีกล่าวถวายกองบุญปัญญาบารมี โดยมีกัลยาณมิตรสมดี และ กัลยาณมิตรสีมอน แก้วมหาวง เป็นประธานนำกล่าวคำถวาย ส่วนพิธีกล่าวคำถวายภัตตาหารโดยมีกัลยาณมิตรแถว สอประเสริฐ และ กัลยาณมิตรสมใจ คำสุริน เป็นประธานนำกล่าวคำถวาย พร้อมกันนี้คณะเจ้าภาพทุกท่านก็ได้ถวายจตุปัจจัยไทยธรรมแด่คณะสงฆ์ และในโอกาสนี้ท่านประธานสงฆ์ก็ได้ให้โอวาทและกล่าวสัมโมทนียกถาพร้อมทั้งได้ให้พรเป็นภาษาบาลี ก่อนที่ทุกท่านจะได้ตักบาตรแด่คณะสงฆ์พร้อมทั้งร่วมกันประเคนภัตตาหารแด่คณะสงฆ์ด้วยความปลื้มปีติในบุญกันทุกคน