สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

วัดพระธรรมกายฟลอริดา จัดงานบุญวันอาทิตย์

วัดพระธรรมกายฟลอริดา จัดงานบุญวันอาทิตย์


     วัดพระธรรมกายฟลอริดา ประเทศสหรัฐอเมริกา จัดงานบุญวันอาทิตย์ และพิธีถวายไทยธรรมแด่คณะสงฆ์ 


    สำหรับพิธีกรรมภาคเช้าท่านประธานสงฆ์ นำสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยและนำปฏิบัติธรรม กลั่นกาย วาจา ใจ ให้ผ่องใส ก่อนที่จะประกอบพิธีอาราธนาศีล 5 และพิธีถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน โดยมีกัลยาณมิตรนายแพทย์มานัส ,กัลยาณมิตรจารุวรรณ ประเสริฐธรรม และกัลยาณมิตรวิจิตรา            ชูจิตตารมย์ เป็นประธานนำกล่าวคำถวาย พร้อมกันนี้คณะประธานและสาธุชนผู้มีบุญก็ได้ถวายปัจจัยกองบุญต่างๆ แด่คณะสงฆ์ จากนั้นได้ร่วมพิธีตักบาตรอาหารแห้งแด่คณะพระภิกษุสงฆ์


 ส่วนภาคบ่ายท่านประธานสงฆ์นำสวดมนต์และนำปฏิบัติธรรม ก่อนที่จะประกอบพิธีถวายไทยธรรมเป็นสังฆทาน โดยมีกัลยาณมิตรนริศ ,กัลยาณมิตรสุนันท์ ศิริทัพ และกัลยาณมิตรวิจิตรา ชูจิตตารมย์ เป็นประธานนำกล่าวคำถวาย ในการนี้คณะประธานและสาธุชนผู้มีบุญก็ได้ถวายปัจจัยกองบุญต่างๆ แด่คณะสงฆ์ พร้อมทั้งได้ประกอบพิธีกล่าวคำอธิษฐาน ปล่อยสัตว์ปล่อยปลา ให้ชีวิตสัตว์เป็นทาน จากนั้นก็ได้รับฟังธรรมะในหัวข้อเรื่อง “กฎแห่งกรรมมีความสำคัญต่อชีวิตของเราอย่างไร” จากพระปลัดฐาปกรณ์ สุฐาปโก