สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

วัดพระธรรมกายเทนเนสซี จัดพิธีจุดประทีปบูชาธรรมพระมงคลเทพมุนี 

วัดพระธรรมกายเทนเนสซี จัดพิธีจุดประทีปบูชาธรรมพระมงคลเทพมุนี 


    วัดพระธรรมกายเทนเนสซี ประเทศสหรัฐอเมริกา ก็ได้จัดพิธีถวายภัตตาหาร และพิธีจุดประทีปบูชาธรรมพระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) พระผู้ปราบมาร


     ภายในงานท่านประธานสงฆ์นำผู้มีบุญทุกท่านสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัย พร้อมทั้งนำปฏิบัติธรรม กลั่นใจให้ผ่องใส ก่อนที่จะประกอบพิธีกล่าวคำอาราธนาศีล5 และพิธีกล่าวคำถวายภัตตาหารสังฆทาน โดยมีกัลยาณมิตรสมยศ สีใส -กัลยาณมิตรลิลี่ แสงสุรีย์จันทร์ เป็นประธานนำกล่าวคำถวายจากนั้นได้ร่วมกันสวดมนต์บทธัมมจักกัปปวัตตนสูตร และตักบาตรแด่คณะสงฆ์ เพื่อสืบสานประเพณีอันดีงามของชาวพุทธ


    ช่วงบ่ายเป็นพิธีจุดประทีปบูชาธรรมพระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) พระผู้ปราบมาร ซึ่งก่อนที่จะเริ่มพิธีกรรมท่านประธานสงฆ์ได้เล่าถึงความสำคัญของพระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) พระผู้ปราบมาร ความสำคัญของโครงการธรรมยาตรา เส้นทางพระผู้ปราบมารฯ เมื่อทุกท่านเข้าใจดีแล้ว ท่านประธานสงฆ์ก็ได้นำจุดประทีปบูชาธรรมพระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) และร่วมกันสวดสรรเสริญพระมงคลเทพมุนี ในการนี้ท่านประธานสงฆ์ยังได้ให้โอวาทเพื่อเป็นกำลังใจในการสร้างบุญสร้างบารมี