สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ณ วัดพระธรรมกาย

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ณ วัดพระธรรมกาย


    คณะสงฆ์จังหวัดปทุมธานี และภาคีเครือข่ายฯ กว่า 30 องค์กร ร่วมจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ปีที่ 4 ประจำปีพุทธศักราช 2563 “เด็กไทยยุคใหม่ รู้รักสามัคคี รู้หน้าที่พลเมืองไทย”


    เมื่อวันเสาร์ที่ 11 มกราคม ที่ผ่านมา พระเดชพระคุณพระธรรมรัตนาภรณ์ เจ้าคณะจังหวัดปทุมธานี เจ้าอาวาสวัดเขียนเขต (พระอารามหลวง) พร้อมด้วยพระเถระในจังหวัดปทุมธานี และผู้ที่มีส่วน ได้ร่วมในพิธีเปิด และเยี่ยมชมกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ปีที่ 4 ประจำปี พุทธศักราช 2563 “เด็กไทยยุคใหม่ รู้รักสามัคคี รู้หน้าที่พลเมืองไทย” ซึ่งจัดโดยคณะสงฆ์จังหวัดปทุมธานี และภาคีเครือข่ายฯ กว่า 30 องค์กร ต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 ณ อาคารโถงช้างเอราวัณ และศูนย์นวัตกรรมรักษ์วัด รักษ์สิ่งแวดล้อม วัดพระธรรมกาย อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี โดยมีวัตถุประสงค์ให้ทุกภาคส่วนตระหนักถึงความสำคัญของเด็ก ช่วยเหลือสงเคราะห์เด็กเป็นพิเศษ สนใจในการเลี้ยงดูอบรมสั่งสอนเด็กให้มีศีลธรรมเจริญเติบโตเป็นคนเก่งและดี ด้วยการประสานความร่วมมือทุกภาคส่วน จัดกิจกรรมวิถีพุทธเชิงสาธารณสงเคราะห์ ผ่านการจัดแสดงนิทรรศการ กิจกรรม และสื่อนวัตกรรมทางพระพุทธศาสนา ในรูปแบบที่ทันสมัย น่าสนใจ โดยได้รับความสนใจจากเด็ก และผู้ปกครองที่อาศัยอยู่ในพื้นที่รอบของวัดพระธรรมกาย สนใจเข้าร่วมงานฯ จำนวนกว่า 10,000 คน 


    ด้านนายองอาจ ธรรมนิทา โฆษกคณะศิษยานุศิษย์วัดพระธรรมกาย ผู้ประสานการจัดงานฯ กล่าวว่า “สำหรับรูปแบบกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีพุทธศักราช 2563 นี้ คณะกรรมการจัดงานฯ ได้สอดแทรกความรู้ทางด้านศีลธรรม ลงสู่กิจกรรมต่างๆ อาทิ การจัดแสดงนิทรรศการสื่อนวัตกรรมทางพระพุทธศาสนา โรงเรียนแจ่มว้าววิทยา ตอน ผอ อี ผี เพื่อปลูกฝังนิสัยละชั่ว ทำดี และหมั่นทำจิตใจให้บริสุทธิ์ผ่องใส ตามคำสอนเรื่องกฎแห่งกรรมในพระไตรปิฎก, กิจกรรม Save the World รวมพลเด็กรักษ์โลก ปลูกฝังนิสัยรับผิดชอบต่อสังคม เริ่มต้นจากสิ่งแวดล้อมรอบตัว โดยภายในงานมีการสอนคัดแยกขยะ เศษอาหาร ก่อนทิ้ง โดยมีอาสาสมัครพี่เลี้ยงให้ความรู้, กิจกรรมไหว้พระ รับพร ปลูกฝังนิสัยความเคารพตามแนวทางของพระพุทธศาสนา, กิจกรรมชุมชนคนใจดี เล่นเกมส์ประเทืองปัญญา โดยองค์กรภาคีเครือข่ายฯ นอกจากนี้เครือข่ายคณะศิษยานุศิษย์วัดพระธรรมกายทั่วโลก ยังได้ร่วมกันออกร้านบริการอาหาร เครื่องดื่ม ขนม จำนวนรวมกว่า 120 ร้าน และการมอบของขวัญจำนวนกว่า 50,000 ชิ้น อีกด้วย”