สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

พิธีทอดผ้าป่าและบำรุงศาสนสถาน ณ วัดอัมพวัน

พิธีทอดผ้าป่าและบำรุงศาสนสถาน ณ วัดอัมพวัน


    วัดอัมพวัน จังหวัดนนทบุรี คณะพระธรรมยาตรา พร้อมด้วยสาธุชนได้พร้อมใจกันร่วมกิจกรรมงานบุญพิธีทอดผ้าป่าบำรุงศาสนสถาน ในโครงการธรรมยาตรา เส้นทางพระผู้ปราบมาร ปีที่ 8 รักษ์บวร รักษ์ศีล 5 เพื่อน้อมถวายเป็นพุทธบูชา บูชาธรรมมหาปูชนียาจารย์ ซึ่งคณะเจ้าภาพและคณะศรัทธาสาธุชน ได้อัญเชิญผ้าป่าเข้าสู่ศูนย์กลางพิธี ก่อนที่คุณสุพจน์  ธูปแพ  นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลบ้านบางม่วง จะได้จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย พร้อมกันนี้ทุกท่านยังได้พร้อมใจกันสวดมนต์บทธัมมจักกัปปวัตตนสูตร เพื่อเป็นบุญเป็นกุศล เป็นสิริมงคลให้แก่ตนเอง และเพื่อความสงบสุขร่มเย็นให้เกิดขึ้น ด้วยใจที่เลื่อมใสศรัทธา ทุกท่านสวดด้วยความปลาบปลื้มปีติในบุญ รวมทั้งได้ร่วมกันปฏิบัติธรรมเพื่อกลั่นกาย ใจ ให้บริสุทธิ์และหยุดนิ่ง เพื่อเป็นภาชนะรองรับบุญใหญ่ที่จะเกิดขึ้น ตามเทปเสียงนำนั่งของหลวงพ่อธัมมชโย จากนั้นเป็นพิธีทอดผ้าป่า เพื่อบำรุงศาสนสถาน โดยได้รับความเมตตาจากพระครูวินัยธร ภานุมาศ ภาณุปาโน เจ้าอาวาสวัดอัมพวัน เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ก่อนที่ผู้แทนสาธุชนจะได้นำกล่าวคำถวายผ้าป่า พร้อมทั้งน้อมถวายผ้าป่าแด่ท่านประธานสงฆ์ นอกจากนี้ภายในงานทุกท่านยังได้ประกอบพิธีกล่าวคำถวายจตุปัจจัยไทยธรรม, พิธีกล่าวคำถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน, พิธีกล่าวคำถวายไทยธรรม ,พิธีกล่าวคำถวายน้ำปานะ และพิธีกล่าวคำอธิฐานจิต เพื่อติดเป็นผังสำเร็จ ในการนี้ผู้แทนสาธุชนก็ได้น้อมนำต้นผ้าป่าถวายแด่คณะสงฆ์ด้วยความปลื้มปีติ


    สำหรับปัจจัยที่ได้จากการทอดผ้าป่าในครั้งนี้ จะนำไปดำเนินกิจกรรมงานเผยแผ่พระพุทธศาสนา รวมทั้งบูรณะปฏิสังขรณ์ภายในวัดที่ทรุดโทรม  และปีนับเป็นอีกหนึ่งปีที่ได้จัดพิธีทอดผ้าป่าบำรุง ศาสนสถาน ณ วัดอัมพวันแห่งนี้ ในโครงการธรรมยาตรา เส้นทางพระผู้ปราบมาร และในวันนี้นับเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่ นับเป็นบุญของทุกท่าน ที่ได้พร้อมใจกันมาทำสิ่งสำคัญให้แก่ชาวโลกและพระพุทธศาสนา โดยการมาร่วมกันเทิดทูนบูชาธรรมพระมงคลเทพมุนี ( สด จนฺทสโร) พระผู้ปราบมาร ซึ่งท่านเป็นบุคคลที่เราเคารพรัก และท่านเป็นบุคคลสำคัญ ที่ได้ยอมถวายชีวิตเพื่อพระพุทธศาสนา ท่านเอาชีวิตเป็นเดิมพัน ชีวิตของท่านเป็นชีวิตที่งดงามยิ่ง ที่ลูกหลานท่านควรนำเอาไปเป็นแบบอย่าง และดำเนินรอยตามท่าน


     นอกจากนี้คณะพระธรรมยาตราในโครงธรรมยาตรา เส้นทางพระผู้ปราบมาร ปีที่ 8 รักษ์บวร รักษ์     ศีล 5 ได้ร่วมกับนักเรียน สาธุชน ก็ได้ร่วมทำกิจกรรมบำรุงศาสนสถาน บริเวณลานวัด อุโบสถ ศาลาการเปรียญ ทั้งปัด กวาด เช็ด ถู กันอย่างAlertเบิกบานกันทุกท่าน และกิจกรรมในครั้งนี้ เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่ทำให้บ้าน วัด โรงเรียน ได้เกิดสามัคคีกลมเกรียว ซึ่งนอกจากจะทำให้วัดวาอารามสะอาดแล้ว ยังเป็นการปลูกฝังวัฒนธรรมอันดีงามให้กับเยาวชน และเป็นการสร้างความสมัครสมานสามัคคี เสียสละเวลามาทำความดี ทั้งยังเป็นการฟื้นฟูพระพุทธศาสนาและฟื้นฟูศีลธรรมควบคู่กันไป