สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

พิธีถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน แด่พระธรรมยาตรา 1,136 รูป

พิธีถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน แด่พระธรรมยาตรา 1,136 รูป


         ในทุกๆ เช้า คณะเจ้าภาพผู้มีบุญและผู้มีจิตศรัทธา ได้ร่วมกันถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน ณ โลตัสแลนด์ จังหวัดสุพรรณบุรี ซึ่งก่อนที่จะประกอบพิธีถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน ทุกท่านได้พร้อมใจกันปฏิบัติธรรม เพื่อกลั่นกาย ใจ ให้ใสบริสุทธิ์ จากนั้นเป็นพิธีกล่าวคำถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน  โดยมีผู้แทนนำกล่าวคำถวาย คือ กัลยาณมิตรปัทมา   วิวิธธนกุล พร้อมกันนี้ทุกท่านยังได้ร่วมกันประกอบพิธีกล่าวคำถวายปัจจัยสี่เป็นสังฆทาน  ,พิธีกล่าวคำถวายยารักษาโรค  ,พิธีกล่าวคำถวายผ้าไตรจีวร, พิธีกล่าวคำถวายน้ำปานะ  และพิธีกล่าวคำอธิษฐานจิต เพื่อตั้งเป็นผังสำเร็จ ก่อนที่คณะเจ้าภาพจะได้น้อมนำไทยธรรมถวายแด่คณะสงฆ์ ด้วยความปลาบปลื้มปีติในบุญ


    นอกจากนี้ทางคณะเจ้าภาพ พร้อมด้วยสาธุชนยังได้ร่วมกันถวายภัตตาหารแด่คณะพระธรรมยาตรา 1,136 รูป ซึ่งเป็นภาพบรรยากาศเป็นไปด้วยความอะเลิศเบิกบานในบุญของคณะศรัทธาสาธุชน  เพราะเป็นบุญใหญ่ที่จะทำได้ยากยิ่ง ซึ่งแต่ละท่านต่างตั้งใจเดินทางมาสั่งสมบุญในการถวายภัตตาหารแด่พระภิกษุสงฆ์อย่างเต็มกำลัง และบางท่านก็ได้เดินทางมาเป็นประจำทุกๆวันตั้งแต่เริ่มต้นโครงการธรรมยาตราจนถึงปัจจุบัน ยังความปลาบปลื้มปีติให้กับทุกท่านเป็นอย่างยิ่ง