สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

เด็กดี V-Star ประชาสัมพันธ์โครงการธรรมยาตราปีที่ 8  

เด็กดี V-Star ประชาสัมพันธ์โครงการธรรมยาตราปีที่ 8  


      เด็กดี V-Star โรงเรียนสามพรานวิทยา จังหวัดนครปฐม ร่วมประชาสัมพันธ์โครงการธรรมยาตราเส้นทางพระผู้ปราบมาร ปีที่ 8 รักษ์บวร รักษ์ศีล 5  


        นักเรียนเด็กดี V-Star จากโรงเรียนสามพรานวิทยา จังหวัดนครปฐม นำวงดุริยางค์ของโรงเรียนร่วมประชาสัมพันธ์โครงการธรรมยาตราเส้นทางพระผู้ปราบมาร ปีที่ 8 รักษ์บวร รักษ์ศีล 5  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเชิญชวนสาธุชนในพื้นที่ใกล้เคียงได้รับทราบข่าวงานบุญ ในโครงการธรรมยาตรา เส้นทางพระผู้ปราบมาร ปีที่ 8 "รักษ์บวร รักษ์ศีล 5 ซึ่งจัดโครงการระหว่างวันที่ 2 - 31 มกราคม พุทธศักราช 2563


          สำหรับการประชาสัมพันธ์ข่าวบุญในครั้งนี้นักเรียนเด็กดี V-Star ไปแจ้งข่าวบุญ ณ ตลาดสามพราน และ วัดไร่ขิง โดยตลอดเส้นทางน้องๆ ได้เชิญชวนสาธุชนและผู้ใหญ่ใจดีในพื้นที่มาต้อนรับพระธรรมยาตรากันอย่างคึกคัก และได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี