สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

พิธีทอดผ้าป่าบำรุงศาสนสถาน ณ วัดไทรใหญ่ จ.นนทบุรี 

พิธีทอดผ้าป่าบำรุงศาสนสถาน ณ วัดไทรใหญ่ จ.นนทบุรี 


      พระธรรมยาตราพร้อมด้วยพุทธศาสนิกชน และเด็กนักเรียนได้ร่วมกิจกรรมในโครงการธรรมยาตราเส้นทางพระผู้ปราบมาร ปีที่ 8 รักษ์บวร รักษ์ศีล 5 ณ   วัดไทรใหญ่ จังหวัดนนทบุรี


        สำหรับพิธีทอดผ้าป่าทำนุบำรุงศาสนสถาน เพื่อน้อมถวายเป็นพุทธบูชา และบูชาธรรมมหาปูชนียาจารย์  ในโครงการธรรมยาตราเส้นทางพระผู้ปราบมาร ปีที่ 8 รักษ์บวร รักษ์ศีล 5 ณ วัดไทรใหญ่ ตำบลไทรน้อย อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี ภายในงานคณะพระธรรมยาตรา พร้อมด้วยคณะเจ้าภาพ พุทธศาสนิกชนและนักเรียนโรงเรียนวัดไทรใหญ่ จำนวนกว่า 196 คน ได้พร้อมใจกันสวดบทธัมมจักกัปปวัตตนสูตรจำนวน 3 จบ และนั่งสมาธิเพื่อกลั่นกาย วาจา ใจ ให้ผ่องใส ก่อนที่คณะเจ้าภาพจะได้อัญเชิญผ้าป่าเข้าสู่ศูนย์กลางพิธี โดยมีพระครูวิสุทธินนทคุณ เจ้าอาวาสวัดไทรใหญ่  เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ สำหรับประธานผ้าป่าในครั้งนี้ คือ กัลยาณมิตรวรพล วงษ์ปัดตา และกัลยาณมิตรจันทร์นวล  ทองสัมฤทธิ์ ได้นำกล่าวคำถวายผ้าป่า พร้อมทั้งน้อมถวายผ้าป่าแด่คณะสงฆ์ นอกจากนี้ผู้แทนสาธุชนยังได้นำกล่าวคำถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน ,กล่าวคำถวายจตุปัจจัยไทยธรรม ,กล่าวคำถวายน้ำปานะ และกล่าวคำอธิษฐานจิต พร้อมกันนี้สาธุชนก็ได้ร่วมถวายปัจจัยไทยธรรมและบริวารผ้าป่าแด่คณะสงฆ์ และภายหลังเสร็จพิธีทอดผ้าป่าแล้วท่านประธานสงฆ์ยังได้มอบของขวัญให้แก่เด็กนักเรียนทุกคนที่ได้มาร่วมกิจกรรมงานบุญในครั้งนี้ พร้อมทั้งได้กล่าวให้โอวาท โดยมีใจความตอนหนึ่งว่า  “สิ่งที่ดีคือทุกท่านได้ตั้งใจเป็นอุบาสก อุบาสิกาที่ดีของพระพุทธศาสนา เป็นตัวอย่างที่ดีในทางโลก เป็นการกระทำที่ดีของหมู่ชนในพระพุทธศาสนา บุญกุศลนี้จะเกิดขึ้นในจิตใจของทุกท่านที่ได้กระทำบุญใหญ่อย่างนี้ และขอให้ช่วยกันรักษา ยกย่องเชิดชูพระพุทธศาสนาให้คงอยู่ถาวรสืบต่อไป”


        หลังจากนั้นคณะพระธรรมยาตรา อาสาสมัครผู้มีจิตศรัทธารักพระศาสนา และนักเรียนเด็กดีวีสตาร์ ก็ได้พร้อมใจกันลงพื้นที่ทำความสะอาด บริเวณภายในวัด ด้วยการกวาดใบไม้ เก็บกวาดขยะ และขัดถูพื้นบริเวณรอบโบสถ์ เพื่อเป็นการทำนุบำรุงศาสนวัตถุของวัดให้คงทนถาวร เมื่อแลดูแล้วสะอาด งามตาแก่ผู้มาเยือน อีกทั้งยังเป็นการดูแลทรัพย์สินของพระพุทธศาสนาให้มีอายุการใช้งานที่ยาวนาน และเป็นการส่งเสริมให้พุทธบริษัท 4 ได้มีความสมานสามัคคี หล่อหลอมเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน อีกทั้งยังปลูกฝังให้กับเยาวชนคนรุ่นใหม่ได้ไกล้ชิดพระพุทธศาสนา เพื่อจะได้เกิดความรัก ความศรัทธาหวงแหนพระพุทธศาสนา และเป็นการฟื้นฟูสืบทอดอายุพระศาสนาให้คงอยู่สืบต่อไป