สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

วัดพระธรรมกายบาวาเรีย  จัดปฏิบัติธรรมบ้านกัลยาณมิตร

วัดพระธรรมกายบาวาเรีย  จัดปฏิบัติธรรมบ้านกัลยาณมิตร


     วัดพระธรรมกายบาวาเรีย  ประเทศประเทศเยอรมนี จัดปฏิบัติธรรมบ้านกัลยาณมิตร เนื่องในเทศกาลปีใหม่


      พระอาจารย์จากวัดพระธรรมกายบาวาเรีย  ประเทศเยอรมนี ได้ไปเป็นเนื้อนาบุญเพื่อจัดปฏิบัติธรรม ณ ร้านนวดไทย เนื่องในเทศกาบปีใหม่ โดยกัลยาณมิตรประเทือง สตาซีเช็ค พร้อมด้วยครอบครัวญาติมิตรได้เชิญชวนเพื่อกัลยาณมิตร ได้มาสั่งสมบุญร่วมกัน โดยพระอาจารย์ได้นำสวดมนต์  พร้อมทั้งนำนั่งสมาธิ ก่อนที่ทุกท่านจะได้ร่วมกันถวายภัตตาหารแด่คณะสงฆ์ และประกอบพิธีทอดผ้าป่า นำโดยกัลยาณมิตรประเทือง สตาซีเช็ค พร้อมด้วยครอบครัวและสาธุชนได้น้อมถวายผ้าป่าและไทยธรรมแด่คณะสงฆ์ 


   และก่อนหน้าที่พระอาจารย์จากวัดพระธรรมกายบาวาเรีย  ก็ได้รับกิจนิมนต์จากกัลยาณมิตรติ๊บ  , กัลยาณมิตรฝนและ น้องธันวา พร้อมด้วยญาติมิตร เพื่อมาจัดปฏิบัติธรรมเนื่องในเทศกาลปีใหม่เช่นเดียวกัน เพื่อความเป็นสิริมงคล โดยคณะพระอาจารย์ได้นำบูชาพระรัตนตรัย และนำปฏิบัติธรรมกลั่นกาย วาจา ให้ใสบริสุทธิ์ จากนั้นสาธุชนก็ได้ร่วมกันถวายภัตตาหารและถวายไทยธรรมแด่คณะสงฆ์ พร้อมกันนี้พระอาจารย์ยังได้กล่าวให้โอวาทอันทรงคุณค่า