สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

พิธีสถาปนาปฐมเริ่มมหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนาแห่งเมืองทวาย

พิธีสถาปนาปฐมเริ่มมหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนาแห่งเมืองทวาย


         พุทธศาสนิกชนชาวเมียนมา และไทย  พร้อมใจกันมาร่วมพิธีสถาปนาปฐมเริ่มตอกเสาเข็ม ปิดแผ่นทอง วางศิลาฤกษ์ และโปรยรัตนชาติ สร้างมหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนาแห่งเมืองทวาย มหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนาแห่งแรกในเขตตะนาวศรี


         วันที่ 9 มกราคม ที่ผ่านมา ซึ่งตรงกับวันพระ ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 2 พุทธศาสนิกชนทั้งชาวไทยและเมียนมา ได้พร้อมใจกันมาร่วมพิธีวางศิลาฤกษ์ ปิดแผ่นทอง ตอกเสาเข็ม โปรยรัตนชาติ ในพิธีสถาปนาปฐมเริ่มมหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนาแห่งเมืองทวาย ณ วัดเยงเงศาสนเยตะ เมืองทวาย โดยได้รับความเมตตาจากพระภัททันตะ นันโทภาสะ พระมหาสังฆนายกแห่งตะนาวศร เป็นประธานสงฆ์  ได้รับเกียรติจากอูมินต์หม่อง รัฐมนตรีของเขตตะนาวศรี เป็นประธานฝ่ายฆราวาส จุดเทียนธูป บูชาพระรัตนตรัย ก่อนที่หลวงพ่ออินทะยานะ จะได้ให้ศีล จากนั้นเป็นพิธีสวดกลั่นแผ่นดิน ,พิธีวางศิลาฤกษ์ ,พิธีปิดแผ่นทอง พิธีตอกเสาเข็ม พิธีโปรยรัตนชาติ และพิธีถวายผ้าป่าเพื่อสถาปนามหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนาแห่งเมืองทวาย


      นอกจากนี้ภายในงานคณะประธานและเจ้าภาพผู้แทนคณะกัลยาณมิตรยังได้กล่าวคำถวายรัตนชาติ กล่าวคำถวายไทยธรรม กล่าวคำถวายคิลานเภสัช กล่าวคำถวายภัตตาหาร และกล่าวคำอธิษฐานจิตและในโอกาสนี้หลวงพ่ออินทะยานะ ยังได้กล่าวให้โอวาทอันทรงคุณค่า และรับถวายพระบรมสารีริกธาตุ และรัตนชาติ จากตัวแทนครูบาไชยบูลย์ ธมฺมชโย