สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

กิจกรรมวันรวมพลังสามเณรดีศรีกาฬสินธุ์

กิจกรรมวันรวมพลังสามเณรดีศรีกาฬสินธุ์


          ศูนย์ปฏิบัติธรรมสวนลำดวนสวรรค์ ร่วมกับคณะกัลยาณมิตรจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้จัดกิจกรรมงานรวมพลังสามเณรดีศรีกาฬสินธุ์


     โดยภายในงานมีสามเณรเข้าร่วมกิจกรรม กว่า 500 รูป ซึ่งสามเณรได้ร่วมกิจกรรมชมภาพยนต์  Animation 3 มิติทะลุจอ เรื่องพุทธประวัติและกฏแห่งกรรม ส่วนในช่วงเพลได้มีผู้ใหญ่ใจบุญมาออกร้านโรงทานภัตตาหารถวายแด่คณะสามเณรด้วยความเบิกบานใจ


          ภาคบ่ายเป็นกิจกรรมรวมใจสามเณรสวดมนต์บทธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ปฏิบัติธรรม และจับสลากของขวัญจากผู้ใหญ่ใจบุญ โดยได้รับความเมตตาจากพระมหาด๊อกเตอร์สมชาย คณิสฺสโร ส่งเสริมศีลธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานสงฆ์, กัลยาณมิตรนพวินทร์ กิตติรัฐไพศาล เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ส่วนอาจารย์อมราวดี ศิริภักดิ์, และอาจารย์ละออง ลาธุลี เป็นผู้แทนกล่าวคำถวายจตุปัจจัยไทยธรรม 


      สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อให้สามเณรได้มีส่วนร่วมในทุกกิจกรรม เพื่อที่จะได้รับความรู้ เพราะสามเณรคือเหล่ากอของสมณะ ผู้เป็นศาสนทายาทที่สำคัญยิ่งที่จะมาช่วยสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาให้คงอยู่ต่อไป ซึ่งสามเณรที่จะเก่งและดีได้ ก็ต้องได้รับการดูแลเอาใจใส่อย่างใกล้ชิดตามหลักพระธรรมวินัยของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เพื่อเป็นที่พึ่งให้แก่หมู่ญาติและชาวโลกสืบไป