สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

วัดพระธรรมกายฟลอริดา จัดงานบุญครบรอบ 111 ปี คุณยายอาจารย์

วัดพระธรรมกายฟลอริดา จัดงานบุญครบรอบ 111 ปี คุณยายอาจารย์


    วัดพระธรรมกายฟลอริดา ประเทศสหรัฐอเมริก  จัดพิธีมุทิตาสักการะคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ ขนนกยูง เนื่องในวาระวันคล้ายวันเกิดครบรอบ 111 ปี    


   สำหรับพิธีกรรมภาคเช้าท่านประธานสงฆ์ นำสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยและนำปฏิบัติธรรม เพื่อกลั่นกาย วาจา ใจ ให้ผ่องใส ก่อนที่จะประกอบพิธีอาราธนาศีล 5 และพิธีถวายคิลานเภสัช  โดยกัลยาณมิตรประเทือง  ทักกี้,กัลยาณมิตรนุศรา  พิลึก และกัลยาณมิตรประมวลศิลป์  โฮคแลนด์ เป็นประธานนำกล่าวคำถวาย พร้อมกันนี้คณะประธานและสาธุชนผู้มีบุญได้ถวายปัจจัยกองบุญต่างๆ แด่คณะสงฆ์ จากนั้นก็ได้ร่วมพิธีตักบาตรอาหารแห้งแด่คณะพระภิกษุสงฆ์


      ภาคบ่ายเป็นพิธีวางพานดอกไม้มุทิตาสักการะคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ ขนนกยูง    เนื่องในวาระวันคล้ายวันเกิดครบรอบ 111 ปี    โดยผู้แทนอัญเชิญพานธูปเทียนแพคือกัลยาณมิตรประเทือง  ทักกี้ ส่วนผู้แทนอัญเชิญพานพุ่มคือกัลยาณมิตรจารุวรรณ  ประเสริฐธรรม และกัลยาณมิตรนุศรา  พิลึก นอกจากนี้ภายในงานทุกท่านยังได้ร่วมพิธีทอดผ้าป่าบูชาธรรมคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ ขนนกยูง  โดยกัลยาณมิตรจารุวรรณ  ประเสริฐธรรม,กัลยาณมิตรประเทือง  ทักกี้,กัลยาณมิตรนุศรา  พิลึก และกัลยาณมิตรประมวลศิลป์  โฮคแลนด์ เป็นประธานนำกล่าวคำถวาย และในโอกาสนี้สาธุชนทุกท่านยังได้รับฟังธรรมะในหัวข้อเรื่อง “1 ไม่มี 2 ของคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ ขนนกยูง” จากพระครูปลัดพันธ์นิติ นิติพนฺโธ