สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

วัดพระธรรมกายบอสตัน จัดงานบุญครบรอบ 111 ปี คุณยายอาจารย์

วัดพระธรรมกายบอสตัน จัดงานบุญครบรอบ 111 ปี คุณยายอาจารย์


    วัดพระธรรมกายบอสตัน ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้จัดพิธีมุทิตาสักการะเนื่องในวันคล้ายวันเกิดครบรอบ 111 ปี คุณยายอาจารย์อุบาสิกาจันทร์ ขนนกยูง ผู้ให้กำเนิดวัดพระธรรมกาย


    ภายในงานคณะสงฆ์นำสาธุชนปฏิบัติธรรม กลั่นกาย วาจา ใจ ให้ใสสะอาดบริสุทธิ์ ก่อนที่คณะเจ้าภาพแต่ละคณะจะได้ร่วมกันถวายพานดอกไม้เพื่อมุทิตาสักการะเนื่องในวันคล้ายวันเกิดครบรอบ 111 ปี คุณยายอาจารย์อุบาสิกาจันทร์ ขนนกยูง ผู้ให้กำเนิดวัดพระธรรมกาย ด้วยความเลื่อมใสศรัทธาในมโนปณิธานและคำสอนของท่าน จากนั้นเป็นพิธีถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน โดยมีประธานนำกล่าวคือ กัลยาณมิตรสำราญ ผลสุข และครอบครัว พร้อมทั้งเป็นประธานในพิธีทอดผ้าป่าวันเกิด ส่วนพิธีถวายอุปกรณ์ทำความสะอาด โดยมีกัลยาณมิตรสมศักดิ์ กัลยาณมิตรธนภรณ์ ธนสารดิลกสังวรณ์  เป็นประธานนำกล่าวคำถวาย ก่อนที่จะได้ร่วมกันตักบาตรแด่คณะสงฆ์ พร้อมกันนี้ก็ได้ร่วมกันถวายภัตตาหารแด่คณะสงฆ์ และถวายเครื่องอุปโภคบริโภค โดยกัลยาณมิตรธนกฤช และครอบครัวชาญปรีชากุล เป็นประธานนำกล่าวคำอธิฐานจิต