สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

วัดพระธรรมกายบอสตัน จัดปฏิบัติธรรมบ้านกัลยาณมิตร

วัดพระธรรมกายบอสตัน จัดปฏิบัติธรรมบ้านกัลยาณมิตร


วัดพระธรรมกายบอสตัน ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้จัดปฏิบัติธรรมบ้านกัลยาณมิตร


     ภายในงานกัลยาณมิตรธนภรณ์ สังวรณ์ เป็นประธานจุดเทียนธูปบูชาพระรัตนตรัย ก่อนที่คณะสงฆ์จะได้เจริญพระพุทธมนต์และนำสาธุชนปฏิบัติธรรม กลั่นกาย วาจา ใจ ให้ใสสะอาดบริสุทธิ์ นำความเป็นสิริมงคลมาสู่บ้านและผู้อยู่อาศัย จากนั้นกัลยาณมิตรธนภรณ์ กัลยาณมิตรสมศักดิ์ สังวรณ์ ได้ร่วมกันกล่าวคำถวายภัตตาหารเป็นสังฆทานและถวายจตุปัจจัยไทยธรรม พร้อมกันนี้ทุกท่านก็ได้ร่วมพิธีตักบาตรแด่คณะสงฆ์ โดยภายในงานนี้มีพระคลิ้น จากวัดพระธรรมกายนิวเจอร์ซี มาเป็นเนื้อนาบุญร่วมกับคณะสงฆ์วัดพระธรรมกายบอสตันด้วย


     ภาคบ่ายพระครูภาวนาวิเทศ ท่านประธานสงฆ์ ได้นำสาธุชนปฏิบัติธรรม ก่อนที่จะประกอบพิธีถวายผ้าป่าสหวาระวันเกิด โดยมีประธานนำกล่าวคือ กัลยาณมิตรธนภรณ์ สังวรณ์ และในโอกาสนี้พระครูภาวนาวิเทศ ก็ได้พรมน้ำมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่บ้านและผู้อยู่อาศัย รวมทั้งผู้ร่วมงาน และมอบของที่ระลึกเป็นพระของขวัญแก่สาธุชนผู้มาร่วมงานเพื่อตรึกระลึกนึกถึงบุญที่ได้ทำร่วมกันในครั้งนี้