สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

วัดพระธรรมกายสกอตแลนด์ จัดชั้นเรียนสมาธิ

วัดพระธรรมกายสกอตแลนด์ จัดชั้นเรียนสมาธิ


วัดพระธรรมกายสกอตแลนด์ ประเทศสกอตแลนด์ ได้จัดชั้นเรียนสมาธิแก่ชาวท้องถิ่น


     โดยในทุกวันพุธ ณ วัดพระธรรมกายสกอตแลนด์ ประเทศสกอตแลนด์ ได้จัดคลาสนั่งสมาธิสำหรับชาวท้องถิ่นที่ห้องสมุด Hillhead ในกลาสโกว์ โดยในครั้งนี้มีผู้สนใจฝึกสมาธิจำนวน 19 คน ภายในคลาสพระอาจารย์ได้อธิบายองค์ประกอบพื้นฐานของการทำสมาธิ คือ1. สติหรือการรับรู้  2. ผ่อนคลาย และ สบาย , 3. ความต่อเนื่องและ4. การสังเกตเพื่อปูพื้นฐานการนั่งสมาธิให้กับ     ทุกท่าน จากนั้นพระอาจารย์ได้ให้ผู้เข้าอบรมยืดเส้น 5 นาที ก่อนที่จะได้นั่งสมาธิเป็นเวลา 40 นาที ต่อมาเป็นช่วงถาม- ตอบเกี่ยวกับการนั่งสมาธิ โดยมีคำถามจากผู้ร่วมอบรมว่า “ ฉันจะวางใจไปที่อื่นได้ไหม? ซึ่งพระอาจารย์ได้อธิบายว่า “ในตอนแรกคุณสามารถวางใจไว้ที่ไหนก็ได้ที่คุณชอบ  เมื่อจิตใจสงบลงมันจะกลับมาตั้งที่ศูนย์กลางของร่างกายเราเอง”เป็นต้น   และก่อนกลับ  พระอาจารย์ได้ฝากการบ้านให้ผู้เข้าคลาสนำไปปฏิบัติ 3 ข้อคือ1. ยิ้มให้มากขึ้น 2. อยู่ในความสบายตลอดทั้งวัน และ3. ทำสมาธิทุกวันอย่างน้อย 15 นาทีต่อวัน เพื่อรักษาอารมณ์สบายและเพิ่มทักษะการนั่งสมาธิและในคลาสหน้าจะให้นักเรียนมาเล่าถึงอานิสงส์การทำการบ้าน