สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

พิธีถวายสังฆทาน 103 วัด  ณ วัดบางปลา

พิธีถวายสังฆทาน 103 วัด  ณ วัดบางปลา


         คณะสงฆ์จังหวัดนครปฐม  พร้อมด้วยคณะศิษยานุศิษย์วัดพระธรรมกาย ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ปฏิบัติธรรม มอบทุนการศึกษา และถวายสังฆทาน 103 วัด ณ วัดบางปลา จังหวัดนครปฐม


            ภายในศาลาการเปรียญวัดบางปลา จังหวัดนครปฐม  คณะสงฆ์จังหวัดนครปฐม พร้อมด้วยคณะศิษยานุศิษย์วัดพระธรรมกาย เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ปฏิบัติธรรม เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาและมอบทุนการศึกษาแก่โรงเรียนที่เข้าร่วมในโครงการธรรมยาตรปีที่ 8 ในพื้นที่จังหวัดนครปฐม จำนวน 10 โรงเรียน โดยได้รับความเมตตาจากพระเดชพระคุณพระศรีวิสุทธิวงศ์ เจ้าคณะอำเภอบางเลน ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระปฐมเจดีย์ ราชวรมหาวิหาร เป็นประธานสงฆ์ ,คุณพิเชษฐ์ ทองช่วย หัวหน้าศาลแขวงนครปฐม เป็นประธานฝ่ายฆราวาส จุดเทียนธูป บูชาพระรัตนตรัย จากนั้นผู้แทนคณะเจ้าภาพผู้ใจบุญได้มอบทุนให้แก่โรงเรียนทั้ง 10 โรงเรียนในจังหวัดนครปฐม ก่อนที่ทุกท่านจะได้กล่าวคำอาราธนาศีล 5 คณะสงฆ์สวดเจริญพระพุทธมนต์และนั่งสมาธิตามเสียงนำนั่ง เพื่อกลั่นกาย วาจา ใจ ให้ผ่องใส


                 นอกจากนี้ภายในงานคณะเจ้าภาพยังได้นำกล่าวคำถวายต่าง ๆ ด้วยความเคารพ และได้ร่วมถวายสังฆทานแด่พระภิกษุสงฆ์ทั้ง 103 วัดด้วยความงดงาม ซึ่งภาพงานบุญอันยิ่งใหญ่ในการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาของชนชาวพุทธนี้ จะได้เป็นการดำรงไว้ซึ่งศีลธรรมอันดีงามสืบทอดสู่อนุชนรุ่นหลังสืบไป