สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

พิธีจุดประทีปธรรม ณ อนุสรณ์สถานบางปลา

พิธีจุดประทีปธรรม ณ อนุสรณ์สถานบางปลา


       พุทธศาสนิกชนจากทั่วทุกสารทิศได้พร้อมใจกันมาร่วมพิธีจุดประทีปธรรม ถวายเป็นพุทธบูชา ในโครงการธรรมยาตราเส้นทางพระผู้ปราบมารปีที่ 8 รักษ์บวร รักษ์ศีล 5  


        สาธุชนผู้ใจบุญทุกท่านได้เดินทางมายังอนุสรณ์สถานบางปลา อนุสรณ์สถานลำดับที่ 6  สถานที่แห่งการเผยแผ่วิชชาธรรมกายเป็นครั้งแรก เพื่อร่วมพิธีจุดประทีปธรรมถวายเป็นพุทธบูชา และบูชาธรรมพระมงคลเทพมุนี (สด จันทสโร) พระผู้ปราบมาร โดยภายในงานได้รับความเมตตาจากพระเดชพระคุณพระเทพมหาเจติยาจารย์ เจ้าคณะจังหวัดนครปฐม เป็นประธานสงฆ์ นำทุกท่านบูชาพระรัตนตรัย ก่อนที่จะได้กล่าวสัมโมทนียกถา เรียบเรียงได้ว่า การกระทำของเราทั้งหลายเป็นการทำบุญ ทำกุศลร่วมกัน เพื่อดำรงไว้ซึ่งพระพุทธศาสนาของไทยเรา พระมงคลเทพนี (สด จันทสโร) พระผู้ปราบมาร ของเราท่านเป็นผู้ปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เป็นต้นแบบให้เราได้ศึกษาสืบทอดคำสอนอันดีงาม และส่งต่อให้ชนรุ่นหลัง โดยการสอนให้เราทำทาน รักษาศีล และเจริญสมาธิภาวนา ซึ่ง 3 บุญหลักนี้นับเป็นหัวใจของพระพุทธศาสนา เราทั้งหลายศึกษาและปฏิบัติดีแล้วย่อมมีศรัทธาตั้งมั่นในพระพุทธศาสนา 


       จากนั้นพระครูปิยธรรมพิมล เจ้าคณะตำบลบางปลา เจ้าอาวาสวัดบางปลา ได้นำกล่าวคำถวายประทีปธรรม พร้อมกันนี้ท่านประธานสงฆ์และผู้แทนคณะสงฆ์ได้ขึ้นจุดประทีปโคมเอก ส่วนสาธุชนผู้ใจบุญก็ได้พร้อมใจกันจุดประทีปธรรมถวายเป็นพุทธบูชาและน้อมบูชาธรรมพระมงคลเทพมุนี (สด จันทโร) พระผู้ปราบมาร ที่ได้ประกาศธรรม และเผยแผ่ธรรมโดยมิได้เก็บไว้กับตัว ดังนั้นการจุดประทีปธรรมในวันนี้ มิได้นำเพียงความสว่างไสวมาสู่ผืนแผ่นดินบางปลาเพียงเท่านั้น แต่เป็นการนำความสว่างไหวไปสู่คนทั้งหลายในโลก ผู้ที่มีพระธรรมกายภายในตัว และสามารถที่จะปฏิบัติเพื่อการเข้าพระธรรมกายภายในได้ และเมื่อนั้นความสว่างไสวด้วยธรรมย่อมขจรขจายไปทั่วโลก นำมาซึ่งสันติสุขอันไพบูลย์แก่มนุษย์ชาติอย่างแท้จริง