สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

พิธีฉลองชัยความสำเร็จโครงการธรรมยาตรา เส้นทางพระผู้ปราบมาร ปีที่ 8

พิธีฉลองชัยความสำเร็จโครงการธรรมยาตรา เส้นทางพระผู้ปราบมาร ปีที่ 8


       วัดพระธรรมกายจัดกิจกรรมฉลองชัยความสำเร็จโครงการธรรมยาตรา เส้นทางพระผู้ปราบมาร ปีที่ 8 รักษ์บวร รักษ์ศีล 5 เพื่อน้อมถวายเป็นพุทธบูชา และบูชาธรรมมหาปูชนียาจารย์  


       พุทธศาสนิกชนจำนวนมาก ได้พร้อมใจกันมาร่วมถวายการต้อนรับคณะพระธรรมยาตรา จำนวน 1,136 รูป ซึ่งเมื่อวันที่ 31 มกราคม พุทธศักราช 2563 เป็นวันสุดท้ายของโครงการธรรมยาตรา เส้นทางพระผู้ปราบมาร ปีที่ 8 รักษ์บวร รักษ์ศีล 5 เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา และบูชาธรรมมหาปูชนียาจารย์ เข้าสู่อนุสรณ์สถานลำดับที่ 7 สถานที่ขยายวิชชาธรรมกาย วัดพระธรรมกาย จังหวัดปทุมธานี ณ มหาวิหารพระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร)


     หลังจากที่คณะพระธรรมยาตราได้จาริกบำเพ็ญสมณธรรม ณ อนุสรณ์สถานสำคัญในเส้นทางพระผู้ปราบมาร ซึ่งเป็นเส้นทางที่ตั้งของสถานที่ที่เกี่ยวเนื่องกับชีวประวัติของพระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) หลวงปู่วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ ผู้ค้นพบวิชชาธรรมกาย พระผู้ปราบมาร ทั้ง 6 แห่ง จนกระทั่งจาริกธรรมยาตรามาสิ้นสุดที่อนุสรณ์สถานลำดับที่ 7 สถานที่ขยายวิชชาธรรมกาย วัดพระธรรมกาย ในวันนี้เนืองแน่นไปด้วยพุทธศาสนิกชนลูกหลานหลวงปู่ทั้งในและต่างประเทศ ที่เดินทางมาร่วมสั่งสมบุญสร้างบารมีกันอย่างบุญบันเทิง