สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

พิธีจุดประทีปถวายเป็นพุทธบูชา ณ วัดพระธรรมกาย

พิธีจุดประทีปถวายเป็นพุทธบูชา ณ วัดพระธรรมกาย


     พุทธศาสนิกชนที่มาร่วมถวายการต้อนรับคณะพระธรรมยาตราทั้ง 1,136 รูป ยังได้ร่วมพิธีจุดประทีปเพื่อถวายเป็นพุทธบูชา และบูชาธรรมพระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร)พระผู้ปราบมาร ณ สถานที่ขยายวิชชาธรรมกาย วัดพระธรรมกาย

 

       ในส่วนกิจกรรมภาคค่ำเป็นพิธีจุดประทีปถวายเป็นพุทธบูชาและบูชาธรรมพระมงคลเทพมุนี (สด จันทสโร) พระผู้ปราบมาร โดยกราบอาราธนาหลวงพ่อทัตตชีโว รองเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย เป็นประธานสงฆ์นำ ซึ่งท่านได้นำคณะพุทธบุตรธรรมยาตรา และพุทธศาสนิกชนทุกท่านจุดประทีปธรรมนำความสว่างไสวให้เกิดขึ้นในผืนแผ่นดินสถานที่ขยายวิชชาธรรมกาย และได้มีการจุดพลุอย่างยิ่งใหญ่อลังการ เพื่อฉลองชัยแห่งความสำเร็จโครงการธรรมยาตรา เส้นทางพระผู้ปราบมาร ปีที่ 8  รักษ์บวร รักษ์ศีล 5


       พร้อมกับต้อนรับคณะพุทธบุตรธรรมยาตรา ที่ได้กลับมา ณ วัดพระธรรมกาย อย่างสมภาคภูมิ ภายหลังจากที่ได้ออกเดินธรรมยาตราเพื่อประกาศคุณของมหาปูชนียาจารย์และสร้างความศรัทธายอยกพระพุทธศาสนาให้สูงเด่นเฉกเช่นสมัยพุทธกาล