สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

วัดพระธรรมกายบอสตัน จัดงานบุญวันมหาปูชนียาจารย์

วัดพระธรรมกายบอสตัน จัดงานบุญวันมหาปูชนียาจารย์


วัดพระธรรมกายบอสตัน ประเทศสหรัฐอเมริกา จัดงานบุญเนื่องในวันมหาปูชนียาจารย์


     ภายในงานคณะสงฆ์ นำโดยพระครูภาวนาวิเทศ นำสาธุชนสวดมนต์ทำวัตรเช้าและปฏิบัติธรรม ส่วนกัลยาณมิตรเกษม สัตยาหุรักษ์ ได้จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย ก่อนที่ผู้มีบุญทุกท่านจะได้ร่วมกันประกอบพิธีสวดพระพุทธมนต์เพื่อน้อมบุญกุศลถวายมหาปูชนียาจารย์ ผู้ประสิทธิ์ประศาสตร์วิชชาธรรมกาย พร้อมกันนี้คณะเจ้าภาพก็ได้ทอดผ้าบังสุกุลแด่คณะสงฆ์  จากนั้นเป็นพิธีถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน โดยมีกัลยาณมิตรสำราญ ผลสุข นำกล่าวคำถวาย ส่วนพิธีถวายโคม            มาฆประทีป โดยมีกัลยาณมิตรสมศักดิ์ สังวรณ์ เป็นประธานนำกล่าวคำถวาย ในการนี้คณะเจ้าภาพก็ได้น้อมนำโคมมาฆประทีป พร้อมด้วยไทยธรรมถวายแด่ประธานสงฆ์ ก่อนที่จะได้ร่วมพิธีตักบาตรและถวายภัตตาหารแด่คณะสงฆ์ 


         ภาคบ่ายสาธุชนร่วมกันถวายโคมมาฆประทีปแด่คณะสงฆ์ และได้ร่วมกันปฏิบัติธรรมกลั่น กาย วาจา ใจ ให้ใสสะอาดบริสุทธิ์ เพื่อน้อมนำบุญกุศลทั้งหมดนี้ถวายมหาปูชนียาจารย์ พร้อมทั้งได้ร่วมกันสวดมนต์บทธัมมจักกัปปวัตตนสูตร