สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

วัดพระธรรมกายแคนซัส จัดพิธีถวายสังฆทาน

วัดพระธรรมกายแคนซัส จัดพิธีถวายสังฆทาน


วัดพระธรรมกายแคนซัส ประเทศสหรัฐอเมริกา จัดพิธีถวายสังฆทาน


        โดยในภาคเช้าคณะสงฆ์และสาธุชนได้สวดมนต์ทำวัตรเช้าและปฏิบัติธรรม เมื่อถึงเวลาสว่าง  ทุกท่านได้ร่วมกันประกอบพิธีอาราธนาศีล  และพิธีกล่าวคำถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน โดยมีกัลยาณมิตรอั้ว คำภูวงศ์ เป็นประธานนำกล่าวคำถวาย จากนั้นคณะสงฆ์ได้เจริญชัยมงคลคาถาและให้พร ก่อนที่ทุกท่านจะได้ร่วมกันตักบาตรแด่คณะสงฆ์ เพื่อสืบสานประเพณีอันดีงามของชาวพุทธและถวายภัตตาหารเพล 


      ภาคบ่ายได้สวดมนต์บทธัมมจักกัปปวัตตนสูตร พร้อมทั้งประกอบพิธีถวายไทยธรรม โดยมีกัลยาณมิตรเพิ่มพูน-กัลยาณมิตรพวงพิกุล จันทะวงศ์ เป็นประธานนำกล่าวคำถวาย พร้อมกันนี้ทุกท่านก็ได้ร่วมกันถวายไทยธรรมและจตุปัจจัยไทยธรรมแด่คณะสงฆ์ และในโอกาสนี้พระอาจารย์วสุ ภูรินาโค ได้เมตตาแสดงธรรม เพื่อสร้างกำลังใจในการสร้างบารมี