สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

วัดพระธรรมกายแคนซัส จัดพิธีปล่อยปลา

วัดพระธรรมกายแคนซัส จัดพิธีปล่อยปลา


วัดพระธรรมกายแคนซัส ประเทศสหรัฐอเมริกา จัดพิธีปล่อยปลา เพื่อให้ชีวิตสัตว์เป็นทาน


          โดยในภาคเช้าท่านประธานสงฆ์ ได้นำสาธุชนสวดมนต์ทำวัตรเช้าและปฏิบัติธรรม  เมื่อถึงเวลาสว่าง  ทุกท่านได้ร่วมกันประกอบพิธีอาราธนาศีล  และพิธีกล่าวคำถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน โดย กัลยาณมิตรคำปาน กัลยาณมิตรอรทัย โจกเบ่งบุญ เป็นผู้แทนนำกล่าวคำถวาย จากนั้นทุกท่านได้ร่วมกันตักบาตรเพื่อสืบสานประเพณีอันดีงามของชาวพุทธและถวายภัตตาหารเพลแด่คณะสงฆ์  


           ในภาคบ่ายก็ได้ร่วมกันสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร  และปฏิบัติธรรมร่วมกัน เพื่อกลั่นกาย  วาจา ใจ ให้สะอาดบริสุทธิ์  ก่อนที่จะประกอบพิธีกล่าวคำปล่อยปลาให้ชีวิตสัตว์เป็นทาน โดยประธานในพิธี คือ กัลยาณมิตรภัตสดา สูญดารา พร้อมกันนี้คณะเจ้าภาพและสาธุชนได้ถวายปัจจัยไทยธรรมและรับพรจากคณะสงฆ์ จากนั้นพระอาจารย์ได้เมตตาแสดงธรรม เรื่อง การบริหารเวลา กับการสร้างบารมี หากเราบริหารเวลาในชีวิตอย่างลงตัว ให้ความสำคัญกับการมาวัดและการสั่งสมบุญอย่างตลอดต่อเนื่อง และประกอบอาชีพตามปกติ ดูแลครอบครัวและทำหน้าที่ที่ตนเองได้รับมอบหมาย  จัดลำดับความสำคัญของงานแต่ละอย่างได้ โดยไม่ขาดตกบกพร่อง และทำเรื่องอื่นๆได้อย่างลงตัว ย่อมได้ชื่อว่าเป็นผู้ที่ประสบความสำเร็จในการบริหารเวลา