สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

วัดพระธรรมกายดีซี จัดงานบุญวันอาทิตย์

วัดพระธรรมกายดีซี จัดงานบุญวันอาทิตย์


     วัดพระธรรมกายดีซี ประเทศสหรัฐอเมริกา จัดงานบุญวันอาทิตย์ และกราบถวายการต้อนรับพระมหาสงวน สุริยวํโส เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายดีซี


     สำหรับพิธีกรรมในภาคเช้าพระมหาวีระพรรณ์ อินฺทปญฺโญ  ท่านประธานสงฆ์ นำสาธุชนสวดมนต์บทธัมมจักกัปปวัตตนสูตร และปฏิบัติธรรม กลั่นกาย วาจา ใจ ให้ผ่องใส พร้อมทั้งบรรยายธรรมในหัวข้อ มงคลชีวิตที่ 35 มีจิตไม่หวั่นไหวในโลกธรรม จากนั้นเป็นพิธีกล่าวคำถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน โดยมีประธานนำกล่าวคือ กัลยาณมิตรอุเทน  มาลีวัตร และกัลยาณมิตรรวินท์  ชินวงศ์ พร้อมกันนี้สาธุชนก็ได้ร่วมกันถวายปัจจัยกองบุญต่าง ๆ แด่คณะสงฆ์ ในการนี้ท่านใด้ให้ข้อคิดในการสร้างบารมี และมอบของที่ระลึก ก่อนที่ทุกท่านจะได้ร่วมกันตักบาตรเพื่อสืบสานประเพณีอันดีงามของชาวพุทธ 


     ส่วนภาคบ่ายคณะสงฆ์และสาธุชนร่วมกันสวดมนต์บท "ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร" พร้อมทั้งรับฟังการบรรยายธรรม โดยพระมหาสงวน สุริยวํโส  ท่านประธานสงฆ์ ในหัวข้อการสร้างบารมีเป็นหมู่คณะ นอกจากนี้ภายในงานทุกท่านยังได้ร่วมพิธีฝากตัวเป็นศิษย์ และกราบถวายการต้อนรับพระมหาสงวน สุริยวํโส เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายดีซี