สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

มูลนิธิธรรมกายมอบจานดาวธรรมชุมชนสันติอโศก

 

เมื่อวันที่ ๑๒ มีนาคม พ.ศ.๒๕๔๘ พระราชภาวนาวิสุทธิ์ ประธานมูลนิธิธรรมกาย มอบหมายให้ผู้แทนมูลนิธิฯ เดินทางไปมอบจานดาวธรรมสื่อสีขาว หนึ่งในโครงการศึกษาธรรมะผ่านจานดาวธรรม จำนวน ๙ ชุด แก่ เรือตรีแซมดิน เลิศบุศย์ ผู้จัดการสถาบันบุญนิยม ผู้แทนชุมชนสันติอโศก กรุงเทพมหานคร