สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

วัดพระธรรมกายอิบาราขิ จัดงานบุญต้นเดือนกุมภาพันธ์

วัดพระธรรมกายอิบาราขิ จัดงานบุญต้นเดือนกุมภาพันธ์


 วัดพระธรรมกายอิบาราขิ ประเทศญี่ปุ่น จัดงานบุญต้นเดือนกุมภาพันธ์


       สำหรับภาคเช้าท่านประธานสงฆ์นำสวดมนต์บทอิติปิโส สวดพาหุง นำอาราธนาศีล ก่อนที่จะประกอบพิธีกล่าวคำถวายภัตตาหาร โดยมีกัลยาณมิตรจิราภา  โอกาว่า ,กัลยาณมิตรจันทนา โซเมยะ   เป็นตัวแทนนำกล่าวคำถวาย  จากนั้นเป็นพิธีอัญเชิญทิพย์มาลาบุพผาสวรรค์และทิพยสุทธาโภชน์ พร้อมทั้งได้ร่วมพิธีตักบาตรและถวายภัตตาหารแด่คณะสงฆ์


      ส่วนภาคบ่ายเป็นพิธีบูชาข้าวพระ  และพิธีอุทิศส่วนกุศลเนื่องในวันพระ พร้อมทั้งประกอบพิธีถวายสักการะพระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) พระผู้ปราบมาร โดยคณะเจ้าภาพได้น้อมนำพานดอกไม้ไปวางสักการะรูปเหมือนพระมงคลเทพมุนี ( สด จนฺทสโร) พระผู้ปราบมาร ก่อนที่ท่านประธานสงฆ์จะได้นำกล่าวถวายประทีปบูชาธรรม ส่วนสาธุชนก็ได้ร่วมกันจุดประทีปและสวดสรรเสริญพระคุณท่านร่วมกัน นอกจากนี้ทุกท่านยังได้ร่วมพิธีทอดผ้าป่าสถาปนาโรงครัวมหาทานบารมี 111 ปี คุณยายอาจารย์ฯ ครั้งที่ 3 ภายในงานประธานสงฆ์นำสาธุชนหลับตากลั่นใจให้ผ่องใส ก่อนที่จะร่วมกันโปรยรัตนชาติสถาปนาโรงครัวมหาทานบารมี 111 ปีคุณยายอาจารย์ และอธิฐานจิตแผ่เมตตา จากนั้นเป็นพิธีกล่าวคำถวายผ้าป่า โดยมีกัลยาณมิตรจุฑามาศ มิยาอุจิ และกัลยาณมิตรนรรฐวรรณ มิเนเกชิเป็นประธานนำกล่าวคำถวาย ส่วนกัลยาณมิตรวิลาวัณย์ ยากุชิ, กัลยาณมิตรอรทัย. ทาคาฮาชิ นำกล่าวถวายอุปกรณ์ก่อสร้าง    ในการนี้ทุกท่านยังได้ร่วมพิธีถวายโคมมาฆประทีป โดยกัลยาณมิตรสมประสงค์ โมอามาริ นำกล่าวคำถวาย ต่อมาจึงเป็นพิธีจุดมาฆประทีปถวายเป็นพุทธบูชา และพิธีเวียนประทักษิณรอบพระเจดีย์ ซึ่งสร้างความสว่างไสวไปทั่วบริเวณจัดงาน