สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

วัดพระธรรมกาย จัดงานมาฆบูชา 

วัดพระธรรมกาย จัดงานมาฆบูชา 


       วัดพระธรรมกาย จังหวัดปทุมธานี จัดงานวันมาฆบูชา โดยมีองค์กรพุทธทั่วโลกถวายโล่เกียรติยศในโอกาสครบรอบ 50 ปี วัดพระธรรมกาย พร้อมทั้งจุดประทีปนับแสนดวง


             เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา  วัดพระธรรมกาย ได้จัดกิจกรรมงานบุญเนื่องในวันมาฆบูชา โดยภาคเช้าเป็นพิธีตักบาตรพระกว่า 2,000 รูป เพื่อสืบสานอริยะประเพณีอันดีงามของชาวพุทธภายในงานก็มีพุทธศาสนิกชนเดินทางมาร่วมงานบุญเป็นจำนวนมาก ส่วนภาคสายได้ปฏิบัติธรรม บูชาข้าวพระ โดยเป็นงานบุญที่ได้จัดเป็นประจำทุกเดือน เพื่อให้ผู้มีบุญทุกท่านได้มาสั่งสมบุญร่วมกัน ซึ่งพิธีบูชาข้าวพระเป็นขนบธรรมเนียมที่สืบทอดกันมายาวนาน โดยกราบอาราธนาพระภาวนาธรรมวิเทศ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย เป็นประธานสงฆ์


              ส่วนภาคบ่ายเป็นพิธีมอบโล่เกียรติยศโครงการตอบปัญหาธรรมะ ทางก้าวหน้า ครั้งที่ 38 จำนวน 21 รางวัล, พิธีมอบโล่วัชรเกียรติยศโครงการสอบตอบปัญหาศีลธรรมเพื่อสันติภาพโลก (World-PEC) เยาวชนนานาชาติ ครั้งที่ 14 จำนวน 15 รางวัล  ต่อด้วยพิธีถวายโล่เกียรติยศ Honorary Prestigious Awards ในโอกาสครบรอบ 50 ปี วัดพระธรรมกาย จากนั้นภาคค่ำเป็นพิธีเวียนประทักษิณและจุดมาฆประทีปนับแสนดวง เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา ซึ่งสร้างความสว่างไสวไปทั่วลานธรรม มหาธรรมกาย เจดีย์


          สำหรับวันมาฆบูชาปีนี้ตรงกับวันครบรอบ 50 ปี วัดพระธรรมกาย ผู้นำองค์กรพุทธทั่วโลกจาก 6 ประเทศ 9 องค์กร ได้แก่ 1.คณะกรรมการ ด๊อกเตอร์อัมเบทการ์ อนุสรณ์แห่งประเทศสหราชอาณาจักร 2.องค์กรไจกอน โดล์มา ลาห์กัง จากประเทศภูฏาน 3.สมาคมการศึกษาอักษรจีนแห่งไต้หวัน 4.องค์กรบังกลาเทศพุทธธจูปะปาริสัท 5.มูลนิธินิพพานสันติแห่งประเทศบังกลาเทศ 6.สมาพันธ์พุทธศาสนิกชนโลก ประเทศบังกลาเทศ 7.สมาคมการศึกษาอเนกประสงค์อหิละยาไบ โฮล์การ์ เมืองนาคปูระ ประเทศอินเดีย  8.สถาบันสัมโพธิแห่งรัฐมหาราษฎร์ เมืองออรังกาบัด ประเทศอินเดีย และ 9.นางโชวา ศากยะ สมาชิกรัฐสภา จังหวัดแบกมาตี เนปาล ได้เดินทางมาถวายโล่เกียรติยศ Honorary Prestigious Awards ในโอกาสครบรอบ 50 ปี วัดพระธรรมกาย อีกด้วย