สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

สัมมนาสร้างเครือข่ายอาจารย์จังหวัดปทุมธานี

 

      
 

         เมื่อวันที่ ๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๑ จังหวัดปทุมธานีได้จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ สร้างเครือข่ายอาจารย์แกนนำด้านคุณธรรมของสถาบันอุดมศึกษา โดยมีชมรมครูแก้ว (ครุรตนํ) องค์กรสาธารณประโยชน์ ร่วมกับองค์กรอาสาสมัครเพื่อสันติภาพโลก (V-Peace) และเครือข่ายอาจารย์เพื่อสร้างสรรค์ศีลธรรม และสถาบันอุดมศึกษาในจังหวัดปทุมธานี  จำนวน ๗ สถาบัน เข้าร่วมงาน การสัมมนาในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากนายพิเชษฐ์ ไพบูลย์ศิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี มากล่าวเปิดงาน และผศ.ดร.สมสุดา ผู้พัฒน์ จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มาบรรยายเรื่องกระบวนการปลูกฝัง  คุณธรรมในระดับอุดมศึกษา

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร