สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

มูลนิธิธรรมกายมอบผ้าไตร

 

       

 

            เมื่อวันที่ ๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๑ มูลนิธิธรรมกาย โดยพระราชภาวนาวิสุทธิ์ ได้มอบผ้าไตรจำนวน ๓๐๐ ไตร แก่ ศ.เจ.บี. ทิสานายกะ เอกอัครราชทูตศรีลังกาประจำประเทศไทย ณ สถานทูตศรีลังกา อาคารโอเชียนทาวเวอร์  เพื่อนำไปถวายในงานถวายสังฆทานประจำปี ที่จะจัดโดยกระทรวงการต่างประเทศ ประเทศศรีลังกา กิจกรรมในครั้งนี้นับเป็นการเพิ่มพูนความสัมพันธ์อันดีระหว่างคณะสงฆ์ทั้งสองประเทศให้มากยิ่งขึ้น

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร